Giáo trình
34(V)71(075) GIA 2011
Giáo trình Khoa học điều tra hình sự :
Kí hiệu phân loại 34(V)71(075)
Nhan đề Giáo trình Khoa học điều tra hình sự : dùng cho các Trường Đại học, Cao đẳng Luật, An ninh, Cảnh sát, Học viện Tư pháp / Lê Minh Hùng chủ biên ; Nguyễn Thủ Thanh, ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2011
Mô tả vật lý 291 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Khoa học điều tra hình sự, bao gồm: những vấn đề lý luận về Khoa học điều tra hình sự; dấu vết hình sự; điều tra hiện trường; tổ chức điều tra vụ án hình sự; lấy lời khai người làm chứng, khám xét trong điều tra hình sự,…
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Điều tra hình sự
Từ khóa tự do Khoa học điều tra hình sự
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thủ Thanh,
Tác giả(bs) CN Đoàn, Anh Vũ,
Tác giả(bs) CN Lê, Minh Hùng,
Tác giả(bs) CN Lê, Ngọc An,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Quý Khoát,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Lan Hồng,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Tiến Trường,
Tác giả(bs) CN Phạm, Thành Hương,
Tác giả(bs) CN Phạm, Việt Trường,
Tác giả(bs) CN Phan, Bá Toản,
Tác giả(bs) CN Lê, Thái Sơn,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Quang Trung,
Tác giả(bs) CN Trần, Thế Quân,
Tác giả(bs) CN Chu, Quang Thiện,
Tác giả(bs) CN Trần, Tuấn Tú,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(20): DSVGT 006375-94
000 00000nam#a2200000ua#4500
00146701
0021
00475E00402-A1CE-4CF6-8515-B8C07E11108F
005201710111137
008171006s2011 vm vie
0091 0
039|a20171011113737|bhuent|c20171009161511|dhuent|y20171006144843|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)71(075)|bGIA 2011
24500|aGiáo trình Khoa học điều tra hình sự :|bdùng cho các Trường Đại học, Cao đẳng Luật, An ninh, Cảnh sát, Học viện Tư pháp /|cLê Minh Hùng chủ biên ; Nguyễn Thủ Thanh, ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2011
300 |a291 tr. ; |c24 cm.
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Khoa học điều tra hình sự, bao gồm: những vấn đề lý luận về Khoa học điều tra hình sự; dấu vết hình sự; điều tra hiện trường; tổ chức điều tra vụ án hình sự; lấy lời khai người làm chứng, khám xét trong điều tra hình sự,…
653 |aViệt Nam
653 |aGiáo trình
653 |aĐiều tra hình sự
653 |aKhoa học điều tra hình sự
7001 |aNguyễn, Thủ Thanh,|cGS. TS.
7001 |aĐoàn, Anh Vũ,|cThS.
7001 |aLê, Minh Hùng,|cPGS. TS.,|eChủ biên
7001 |aLê, Ngọc An,|cTS.
7001 |aNguyễn, Quý Khoát,|cPGS. TS.
7001 |aNguyễn, Thị Lan Hồng,|cThS.
7001 |aNguyễn, Tiến Trường,|cTS.
7001 |aPhạm, Thành Hương,|cTS.
7001 |aPhạm, Việt Trường,|cTS.
7001 |aPhan, Bá Toản,|cTS.
7001|aLê, Thái Sơn,|cThS.
7001|aNguyễn, Quang Trung,|cTS.
7001|aTrần, Thế Quân,|cTS.
7001|aChu, Quang Thiện,|cThS.
7001|aTrần, Tuấn Tú,|cThS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(20): DSVGT 006375-94
890|a20
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVGT 006394 Đọc sinh viên 34(V)71(075) GIA 2011 Giáo trình 20
2 DSVGT 006393 Đọc sinh viên 34(V)71(075) GIA 2011 Giáo trình 19
3 DSVGT 006392 Đọc sinh viên 34(V)71(075) GIA 2011 Giáo trình 18
4 DSVGT 006391 Đọc sinh viên 34(V)71(075) GIA 2011 Giáo trình 17
5 DSVGT 006390 Đọc sinh viên 34(V)71(075) GIA 2011 Giáo trình 16
6 DSVGT 006389 Đọc sinh viên 34(V)71(075) GIA 2011 Giáo trình 15
7 DSVGT 006388 Đọc sinh viên 34(V)71(075) GIA 2011 Giáo trình 14
8 DSVGT 006387 Đọc sinh viên 34(V)71(075) GIA 2011 Giáo trình 13
9 DSVGT 006386 Đọc sinh viên 34(V)71(075) GIA 2011 Giáo trình 12
10 DSVGT 006385 Đọc sinh viên 34(V)71(075) GIA 2011 Giáo trình 11
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào