Sách tham khảo
001(09) NG - A 2015
Lịch sử văn minh thế giới /
Kí hiệu phân loại 001(09)
Tác giả CN Nguyễn, Văn Ánh
Nhan đề Lịch sử văn minh thế giới / Nguyễn Văn Ánh
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2015
Mô tả vật lý 467 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Nghiên cứu cơ sở hình thành, các giai đoạn phát triển cũng như những thành tựu của các nền văn minh thế giới, bao gồm: văn minh Ai Cập cổ đại, văn minh Lưỡng Hà cổ đại, văn minh Arập, văn minh Ấn Độ cổ trung đại, văn minh Trung Quốc cổ đại, văn minh Hy Lạp cổ đại,...
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Thế giới
Từ khóa tự do Văn minh
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLS(5): DSVLS 000664-8
000 00000nam#a2200000ua#4500
00146702
0022
0041729D370-21AD-4848-AA82-B11ADBE52515
005201710111132
008171006s2015 vm vie
0091 0
020 |a9786040040473
039|a20171011113203|bhuent|c20171009161721|dhuent|y20171006150054|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a001(09)|bNG - A 2015
1001|aNguyễn, Văn Ánh
24510|aLịch sử văn minh thế giới / |cNguyễn Văn Ánh
250 |aTái bản lần thứ 1
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2015
300 |a467 tr. ; |c24 cm.
520 |aNghiên cứu cơ sở hình thành, các giai đoạn phát triển cũng như những thành tựu của các nền văn minh thế giới, bao gồm: văn minh Ai Cập cổ đại, văn minh Lưỡng Hà cổ đại, văn minh Arập, văn minh Ấn Độ cổ trung đại, văn minh Trung Quốc cổ đại, văn minh Hy Lạp cổ đại,...
653 |aLịch sử
653 |aThế giới
653 |aVăn minh
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLS|j(5): DSVLS 000664-8
890|a5|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLS 000668 Đọc sinh viên 001(09) NG - A 2015 Sách tham khảo 5
2 DSVLS 000667 Đọc sinh viên 001(09) NG - A 2015 Sách tham khảo 4
3 DSVLS 000666 Đọc sinh viên 001(09) NG - A 2015 Sách tham khảo 3
4 DSVLS 000665 Đọc sinh viên 001(09) NG - A 2015 Sách tham khảo 2
5 DSVLS 000664 Đọc sinh viên 001(09) NG - A 2015 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào