Sách tham khảo
336(T) TAI 2014
Tài chính quốc tế /
Kí hiệu phân loại 336(T)
Nhan đề Tài chính quốc tế / Chủ biên: Đàm Quang Vinh, Nguyễn Quang Huy ; Vũ Thị Minh Ngọc
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2014
Mô tả vật lý 242 tr. : minh họa ; 24 cm.
Tóm tắt Hệ thống lại những kiến thức căn bản về tài chính quốc tế, bao gồm: những vấn đề chung về tài chính quốc tế; thị trường ngoại hối; thanh toán quốc tế; tỷ giá hối đoái; học thuyết ngang giá sức mua, ngang giá lãi suất và hệ thống tiền tệ quốc tế.
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Tài chính quốc tế
Từ khóa tự do Tài chính
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Minh Ngọc,
Tác giả(bs) CN Đàm, Quang Vinh,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Quang Huy,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênKT(5): DSVKT 003041-5
000 00000nam#a2200000ua#4500
00146703
0022
004F9D1E0CB-72BA-48E3-AA31-C74D6F060533
005201710111126
008171006s2014 vm vie
0091 0
020 |a9786040062895
039|a20171011112613|bhuent|c20171009161856|dhuent|y20171006153751|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a336(T)|bTAI 2014
24500|aTài chính quốc tế / |cChủ biên: Đàm Quang Vinh, Nguyễn Quang Huy ; Vũ Thị Minh Ngọc
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2014
300 |a242 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
520 |aHệ thống lại những kiến thức căn bản về tài chính quốc tế, bao gồm: những vấn đề chung về tài chính quốc tế; thị trường ngoại hối; thanh toán quốc tế; tỷ giá hối đoái; học thuyết ngang giá sức mua, ngang giá lãi suất và hệ thống tiền tệ quốc tế.
653 |aKinh tế
653 |aTài chính quốc tế
653|aTài chính
7001 |aVũ, Thị Minh Ngọc,|cThS.
7001 |aĐàm, Quang Vinh,|cTS.,|eChủ biên
7001 |aNguyễn, Quang Huy,|cThS.,|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cKT|j(5): DSVKT 003041-5
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVKT 003045 Đọc sinh viên 336(T) TAI 2014 Sách tham khảo 5
2 DSVKT 003044 Đọc sinh viên 336(T) TAI 2014 Sách tham khảo 4
3 DSVKT 003043 Đọc sinh viên 336(T) TAI 2014 Sách tham khảo 3
4 DSVKT 003042 Đọc sinh viên 336(T) TAI 2014 Sách tham khảo 2
5 DSVKT 003041 Đọc sinh viên 336(T) TAI 2014 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào