Đề tài khoa học
34.61 CHƯ 2016
Chức năng bảo vệ của Luật Quốc tế - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn :
BBK 34.61
Tác giả TT Bộ Tư pháp.
Nhan đề Chức năng bảo vệ của Luật Quốc tế - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn :đề tài nghiên cứu khoa học /Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Thị Thuận chủ nhiệm đề tài ; Phạm Thị Bắc Hà thư ký đề tài ; Đỗ Mạnh Hồng, ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 193 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về chức năng bảo vệ của Luật Quốc tế. Phân tích chức năng bảo vệ Luật Quốc tế trong một số lĩnh vực như môi trường, phòng chống tội phạm quốc tế, tương trợ tư pháp và dẫn độ tội phạm,...
Từ khóa tự do Luật Quốc tế
Từ khóa tự do Chức năng bảo vệ
Tác giả(bs) CN Đỗ, Mạnh Hồng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thuận,
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Bắc Hà,
Tác giả(bs) CN Phạm, Hồng Hạnh,
Tác giả(bs) CN Lê, Minh Tiến,
Tác giả(bs) CN Nhâm, Thúy Lan,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênDKH(1): DSVDKH 000333
000 00000nam#a2200000ua#4500
00146798
0024
0049852811F-94A0-48A5-A202-F21F7C733471
005201711300854
008171024s2016 vm vie
0091 0
039|a20171130085446|bluongvt|c20171130085134|dluongvt|y20171024163521|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34.61|bCHƯ 2016
1101 |aBộ Tư pháp.|bTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aChức năng bảo vệ của Luật Quốc tế - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn :|bđề tài nghiên cứu khoa học /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Thị Thuận chủ nhiệm đề tài ; Phạm Thị Bắc Hà thư ký đề tài ; Đỗ Mạnh Hồng, ... [et al.]
260 |aHà Nội, |c2016
300 |a193 tr. ; |c28 cm.
520 |aNghiên cứu một số vấn đề lý luận về chức năng bảo vệ của Luật Quốc tế. Phân tích chức năng bảo vệ Luật Quốc tế trong một số lĩnh vực như môi trường, phòng chống tội phạm quốc tế, tương trợ tư pháp và dẫn độ tội phạm,...
653 |aLuật Quốc tế
653 |aChức năng bảo vệ
7001 |aĐỗ, Mạnh Hồng
7001 |aNguyễn, Thị Thuận,|cPGS. TS.,|eChủ nhiệm đề tài
7001 |aPhạm, Thị Bắc Hà,|cThS.,|eThư ký đề tài
7001|aPhạm, Hồng Hạnh,|cThS.
7001|aLê, Minh Tiến,|cThS.
7001|aNhâm, Thúy Lan,|cThS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cDKH|j(1): DSVDKH 000333
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVDKH 000333 Đọc sinh viên 34.61 CHƯ 2016 Báo cáo khoa học 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào