Đề tài khoa học
3KTV.4 GIA 2016
Giáo dục ý thức chính trị và vai trò của nó đối với việc hình thành bản lĩnh chính trị cho sinh viên Đại học Luật Hà Nội - Thực trạng và giải pháp :
BBK 3KTV.4
Tác giả TT Bộ Tư pháp.
Nhan đề Giáo dục ý thức chính trị và vai trò của nó đối với việc hình thành bản lĩnh chính trị cho sinh viên Đại học Luật Hà Nội - Thực trạng và giải pháp : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Lê Thanh Thập chủ nhiệm đề tài ; Vũ Kim Dung thư ký đề tài ; Nguyễn Mạnh Tường, ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 220 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Nghiên cứu những vấn đề lý luận về ý thức chính trị, bản lĩnh chính trị và thực trạng về ý thức chính trị, bản lĩnh chính trị của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội; từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao ý thức chính trị và bản lĩnh chính trị của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội.
Từ khóa tự do Sinh viên
Từ khóa tự do Bản lĩnh chính trị
Từ khóa tự do Ý thức chính trị
Từ khóa tự do Giáo dục chính trị
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Mạnh Tường,
Tác giả(bs) CN Lê, Thanh Thập,
Tác giả(bs) CN Vũ, Kim Dung,
Tác giả(bs) CN Ngọ, Văn Nhân,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Khoa,
Tác giả(bs) CN Đặng, Đình Thái,
Tác giả(bs) CN Đào, Ngọc Tuấn,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Liên,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Đợi,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Cẩm Nhung,
Tác giả(bs) CN Trịnh, Thị Phương Oanh,
Tác giả(bs) CN Phan, Thị Luyện,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênDKH(1): DSVDKH 000347
000 00000nam#a2200000ua#4500
00146844
0024
0044BD6EE92-2F85-440D-8215-041F4B887805
005201711301658
008171031s2016 vm vie
0091 0
039|a20171130165841|bluongvt|c20171130165738|dluongvt|y20171031083048|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a3KTV.4|bGIA 2016
1101 |aBộ Tư pháp.|bTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aGiáo dục ý thức chính trị và vai trò của nó đối với việc hình thành bản lĩnh chính trị cho sinh viên Đại học Luật Hà Nội - Thực trạng và giải pháp : |bđề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / |cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Lê Thanh Thập chủ nhiệm đề tài ; Vũ Kim Dung thư ký đề tài ; Nguyễn Mạnh Tường, ... [et al.]
260 |aHà Nội, |c2016
300 |a220 tr. ; |c28 cm.
520 |aNghiên cứu những vấn đề lý luận về ý thức chính trị, bản lĩnh chính trị và thực trạng về ý thức chính trị, bản lĩnh chính trị của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội; từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao ý thức chính trị và bản lĩnh chính trị của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội.
653 |aSinh viên
653 |aBản lĩnh chính trị
653 |aÝ thức chính trị
653|aGiáo dục chính trị
7001 |aNguyễn, Mạnh Tường,|cPGS. TS.
7001 |aLê, Thanh Thập,|cPGS. TS.,|eChủ nhiệm đề tài
7001 |aVũ, Kim Dung,|cTS.,|eThư ký đề tài
7001|aNgọ, Văn Nhân,|cTS.
7001|aNguyễn, Văn Khoa,|cThS.
7001|aĐặng, Đình Thái,|cThS.
7001|aĐào, Ngọc Tuấn,|cTS.
7001|aNguyễn, Thị Liên,|cThS.
7001|aNguyễn, Văn Đợi,|cThS.
7001|aNguyễn, Cẩm Nhung,|cThS.
7001|aTrịnh, Thị Phương Oanh,|cThS.
7001|aPhan, Thị Luyện,|cTS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cDKH|j(1): DSVDKH 000347
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVDKH 000347 Đọc sinh viên 3KTV.4 GIA 2016 Báo cáo khoa học 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào