Đề tài khoa học
34(V)311.6 CHÔ 2016
Chồng lấn trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam :
BBK 34(V)311.6
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Chồng lấn trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam :đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường /Trường Đại học Luật Hà Nội ; Vũ Thị Hải Yến chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Phan Diệu Linh thư ký đề tài ; Phạm Minh Huyền, ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 349 tr. : minh họa ; 28 cm.
Tóm tắt Khái quát về chồng lấn trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn giải quyết tình trạng chồng lấn trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Nghiên cứu vấn đề chồng lấn trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trên thế giới, từ đó đề xuất giải pháp nhằm giải quyết tình trạng chồng lấn trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.
Từ khóa tự do Luật Dân sự
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Quyền sở hữu trí tuệ
Từ khóa tự do Chồng lấn
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Hải Yến,
Tác giả(bs) CN Phạm, Minh Huyền,
Tác giả(bs) CN Hoàng, Thị Hải Yến,
Tác giả(bs) CN Vương, Thanh Thúy,
Tác giả(bs) CN Đặng, Thị Vân Anh,
Tác giả(bs) CN Hoàng, Thị Thanh Hoa,
Tác giả(bs) CN Trương, Quang Anh,
Tác giả(bs) CN Nguyễn - Phan, Diệu Linh,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênDKH(1): DSVDKH 000348
000 00000nam#a2200000ua#4500
00146845
0024
004A7C8F480-CADE-4657-9258-F8ECD1741C8F
005201711301719
008171031s2016 vm vie
0091 0
039|a20171130171946|bluongvt|c20171130171801|dluongvt|y20171031084627|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)311.6|bCHÔ 2016
1101 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aChồng lấn trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam :|bđề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Vũ Thị Hải Yến chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Phan Diệu Linh thư ký đề tài ; Phạm Minh Huyền, ... [et al.]
260 |aHà Nội, |c2016
300 |a349 tr. : |bminh họa ; |c28 cm.
520 |aKhái quát về chồng lấn trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn giải quyết tình trạng chồng lấn trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Nghiên cứu vấn đề chồng lấn trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trên thế giới, từ đó đề xuất giải pháp nhằm giải quyết tình trạng chồng lấn trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.
653 |aLuật Dân sự
653 |aViệt Nam
653 |aQuyền sở hữu trí tuệ
653 |aChồng lấn
7001 |aVũ, Thị Hải Yến,|cTS.,|eChủ nhiệm đề tài
7001 |aPhạm, Minh Huyền,|cThS.
7001|aHoàng, Thị Hải Yến,|cThS.
7001|aVương, Thanh Thúy,|cTS.
7001|aĐặng, Thị Vân Anh,|cThS.
7001|aHoàng, Thị Thanh Hoa,|cThS.
7001|aTrương, Quang Anh,|cThS.
7002 |aNguyễn - Phan, Diệu Linh,|cThS.,|eThư ký đề tài
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cDKH|j(1): DSVDKH 000348
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVDKH 000348 Đọc sinh viên 34(V)311.6 CHÔ 2016 Báo cáo khoa học 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào