TL Hội nghị, hội thảo
3KV(060) VÂN 2016
Vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII trong giảng dạy ở Trường Đại học Luật Hà Nội :
BBK 3KV(060)
Hội nghị, hội thảo Hội thảo khoa học Vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII trong giảng dạy ở Trường Đại học Luật Hà Nội,
Nhan đề Vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII trong giảng dạy ở Trường Đại học Luật Hà Nội :kỷ yếu hội thảo khoa học /Trường Đại học Luật Hà Nội. Khoa Lý luận chính trị
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 173 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu việc vận dụng, quán triệt một số nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII trong giảng dạy các môn khoa học lý luận chính trị ở Trường Đại học Luật Hà Nội.
Từ khóa tự do Giảng dạy
Từ khóa tự do Lý luận chính trị
Từ khóa tự do Nghị quyết
Từ khóa tự do Văn kiện Đại hội XII
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Mạnh Tường,
Tác giả(bs) CN Võ, Hà,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hùng Cường,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thanh Huyền,
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Thu Hương
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Hồng Thúy,
Tác giả(bs) CN Ngọ, Văn Nhân,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Dung,
Tác giả(bs) CN Đào, Ngọc Tuấn,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Liên,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Đợi,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Quỳnh Trang,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Phương,
Tác giả(bs) CN Đỗ, Như Kim,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Cẩm Nhung,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thanh Hoa,
Tác giả(bs) CN Phan, Thị Luyện,
Tác giả(bs) CN Lương, Thị Thoa,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênHT(2): DSVHT 000376-7
000 00000nam#a2200000ua#4500
00146913
0025
0047727077D-7C91-46D0-BDB5-46BD2CA96A5A
005201712071041
008171109s2016 vm vie
0091 0
039|a20171207104155|bluongvt|c20171207102842|dluongvt|y20171109083849|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a3KV(060)|bVÂN 2016
1112 |aHội thảo khoa học Vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII trong giảng dạy ở Trường Đại học Luật Hà Nội,|cHà Nội,|d2016
24510|aVận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII trong giảng dạy ở Trường Đại học Luật Hà Nội :|bkỷ yếu hội thảo khoa học /|cTrường Đại học Luật Hà Nội. Khoa Lý luận chính trị
260 |aHà Nội, |c2016
300 |a173 tr. ; |c28 cm.
520|aTập hợp các bài tham luận nghiên cứu việc vận dụng, quán triệt một số nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII trong giảng dạy các môn khoa học lý luận chính trị ở Trường Đại học Luật Hà Nội.
653 |aGiảng dạy
653 |aLý luận chính trị
653|aNghị quyết
653|aVăn kiện Đại hội XII
7001 |aNguyễn, Mạnh Tường,|cPGS. TS.
7001 |aVõ, Hà,|cThS.
7001 |aNguyễn, Hùng Cường,|cThS.
7001|aNguyễn, Thị Thanh Huyền,|cTS.
7001|aTrần, Thị Thu Hương
7001|aTrần, Thị Hồng Thúy,|cTS.
7001|aNgọ, Văn Nhân,|cTS.
7001|aNguyễn, Thị Dung,|cTS.
7001|aĐào, Ngọc Tuấn,|cTS.
7001|aNguyễn, Thị Liên,|cThS.
7001|aNguyễn, Văn Đợi,|cThS.
7001|aNguyễn, Quỳnh Trang,|cThS.
7001|aNguyễn, Thị Phương,|cThS.
7001|aĐỗ, Như Kim,|cThS.
7001|aNguyễn, Cẩm Nhung,|cThS.
7001|aNguyễn, Thanh Hoa,|cThS.
7001|aPhan, Thị Luyện,|cTS.
7001|aLương, Thị Thoa,|cThS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cHT|j(2): DSVHT 000376-7
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVHT 000377 Đọc sinh viên 3KV(060) VÂN 2016 Kỷ yếu hội thảo 2
2 DSVHT 000376 Đọc sinh viên 3KV(060) VÂN 2016 Kỷ yếu hội thảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào