TL Hội nghị, hội thảo
34(V)52 BIN 2016
Bình luận những điểm mới của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn thi hành :
BBK 34(V)52
Hội nghị, hội thảo Hội thảo khoa học Bình luận những điểm mới của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn thi hành,
Nhan đề Bình luận những điểm mới của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn thi hành :kỷ yếu hội thảo khoa học /Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 209 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Tập hợp các bài tham luận phân tích, bình luận những điểm mới của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 về một số nội dung như thẩm quyền dân sự của Tòa án, tranh tụng trong tố tụng dân sự, phiên tòa sơ thẩm, chứng cứ, chứng minh,... và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn thi hành.
Từ khóa tự do Luật Tố tụng dân sự
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Bình luận khoa học
Từ khóa tự do Bộ luật Tố tụng dân sự 2015
Tác giả(bs) CN Trần, Phương Thảo,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Cường,
Tác giả(bs) CN Phan, Thanh Dương
Tác giả(bs) CN Bùi, Thị Huyền,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hải An,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thu Hà,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Sơn Tùng,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Triều Dương,
Tác giả(bs) CN Phan, Hữu Thư,
Tác giả(bs) CN Trần, Anh Tuấn,
Tác giả(bs) CN Đặng, Quang Huy
Tác giả(bs) CN Phan, Thị Thu Hà,
Tác giả(bs) CN Vũ, Hoàng Anh
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênHT(1): DSVHT 000379
000 00000nam#a2200000ua#4500
00146914
0025
004B5E1DB82-1A89-4431-9650-0D3081BF0F87
005201712070947
008171109s2016 vm vie
0091 0
039|a20171207094744|bluongvt|c20171113104251|dhuent|y20171109100814|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)52|bBIN 2016
1112 |aHội thảo khoa học Bình luận những điểm mới của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn thi hành,|cHà Nội,|d2016
24510|aBình luận những điểm mới của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn thi hành :|bkỷ yếu hội thảo khoa học /|cTrường Đại học Luật Hà Nội
260 |aHà Nội, |c2016
300 |a209 tr. ; |c28 cm.
520 |aTập hợp các bài tham luận phân tích, bình luận những điểm mới của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 về một số nội dung như thẩm quyền dân sự của Tòa án, tranh tụng trong tố tụng dân sự, phiên tòa sơ thẩm, chứng cứ, chứng minh,... và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn thi hành.
653 |aLuật Tố tụng dân sự
653 |aViệt Nam
653 |aBình luận khoa học
653 |aBộ luật Tố tụng dân sự 2015
7001 |aTrần, Phương Thảo,|cTS.
7001 |aNguyễn, Văn Cường,|cTS.
7001 |aPhan, Thanh Dương
7001|aBùi, Thị Huyền,|cTS.
7001|aNguyễn, Hải An,|cTS.
7001|aNguyễn, Thị Thu Hà,|cTS.
7001|aNguyễn, Sơn Tùng,|cThS.
7001|aNguyễn, Triều Dương,|cTS.
7001|aPhan, Hữu Thư,|cPGS. TS.
7001|aTrần, Anh Tuấn,|cPGS. TS.
7001|aĐặng, Quang Huy
7001|aPhan, Thị Thu Hà,|cTS.
7001|aVũ, Hoàng Anh
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cHT|j(1): DSVHT 000379
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVHT 000379 Đọc sinh viên 34(V)52 BIN 2016 Kỷ yếu hội thảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào