TL Hội nghị, hội thảo
34.62 TƯ 2016
Tự do hóa thương mại hàng hóa ASEAN và những tác động đối với hệ thống thể chế thương mại của Việt Nam :
BBK 34.62
Hội nghị, hội thảo Hội thảo khoa học Tự do hóa thương mại hàng hóa ASEAN và những tác động đối với hệ thống thể chế thương mại của Việt Nam,
Nhan đề Tự do hóa thương mại hàng hóa ASEAN và những tác động đối với hệ thống thể chế thương mại của Việt Nam :kỷ yếu hội thảo khoa học /Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 228 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu vấn đề tự do hóa thương mại hàng hóa ASEAN và những tác động đối với hệ thống thể chế thương mại của Việt Nam.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Thương mại
Từ khóa tự do Tự do hóa thương mại
Tác giả(bs) CN Lê, Minh Tiến,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hà Phương,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hồng Nhung,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Phương
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Quỳnh Anh,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hồng Bắc,
Tác giả(bs) CN Trần, Anh Tuấn,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Anh,
Tác giả(bs) CN Lê, Hồng Hạnh,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Đức,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hải Sơn
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Thúy Hòa
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênHT(3): DSVHT 000380-2
000 00000nam#a2200000ua#4500
00146915
0025
004834CE1FD-DD25-4219-851E-68DA1DF0E71F
005201712010913
008171109s2016 vm vie
0091 0
039|a20171201091335|bluongvt|c20171113104116|dhuent|y20171109113227|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34.62|bTƯ 2016
1112 |aHội thảo khoa học Tự do hóa thương mại hàng hóa ASEAN và những tác động đối với hệ thống thể chế thương mại của Việt Nam,|cHà Nội,|d2016
24510|aTự do hóa thương mại hàng hóa ASEAN và những tác động đối với hệ thống thể chế thương mại của Việt Nam :|bkỷ yếu hội thảo khoa học /|cTrường Đại học Luật Hà Nội
260 |aHà Nội, |c2016
300 |a228 tr. ; |c28 cm.
520 |aTập hợp các bài tham luận nghiên cứu vấn đề tự do hóa thương mại hàng hóa ASEAN và những tác động đối với hệ thống thể chế thương mại của Việt Nam.
653 |aViệt Nam
653 |aThương mại
653 |aTự do hóa thương mại
7001 |aLê, Minh Tiến,|cThS.
7001 |aNguyễn, Hà Phương,|cThS.
7001 |aNguyễn, Thị Hồng Nhung,|cPGS. TS.
7001|aNguyễn, Văn Phương
7001|aNguyễn, Quỳnh Anh,|cThS.
7001|aNguyễn, Hồng Bắc,|cTS.
7001|aTrần, Anh Tuấn,|cThS.
7001|aNguyễn, Ngọc Anh,|cThS.
7001|aLê, Hồng Hạnh,|cGS. TS.
7001|aNguyễn, Văn Đức,|cThS.
7001|aNguyễn, Hải Sơn
7001|aTrần, Thị Thúy Hòa
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cHT|j(3): DSVHT 000380-2
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVHT 000382 Đọc sinh viên 34.62 TƯ 2016 Kỷ yếu hội thảo 3
2 DSVHT 000381 Đọc sinh viên 34.62 TƯ 2016 Kỷ yếu hội thảo 2
3 DSVHT 000380 Đọc sinh viên 34.62 TƯ 2016 Kỷ yếu hội thảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào