TL Hội nghị, hội thảo
34(V)310.5 BAO 2016
Bảo đảm quyền và thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật :
BBK 34(V)310.5
Hội nghị, hội thảo Hội thảo khoa học Bảo đảm quyền và thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật,
Nhan đề Bảo đảm quyền và thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật :kỷ yếu hội thảo khoa học /Trường Đại học Luật Hà Nội. Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 350 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu vấn đề bảo vệ quyền và thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật, tập trung vào một số nội dung như: quyền bảo vệ tài sản, quyền chuyển đổi giới tính, vấn đề mang thai hộ, bảo đảm quyền và thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong thực hiện pháp luật về bầu cử và ứng cử,...
Từ khóa tự do Quyền con người
Từ khóa tự do Phụ nữ
Từ khóa tự do Quyền bình đẳng giới
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thu Trang,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Phương,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hồi,
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Trang
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Ngọc Mai,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Phương Lan,
Tác giả(bs) CN Mạc, Thị Hoài Thương,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thủy,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Nga,
Tác giả(bs) CN Ngọ, Văn Nhân,
Tác giả(bs) CN Hoàng, Thị Loan,
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Giang,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Liên,
Tác giả(bs) CN Nhạc, Thanh Hương,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thùy Linh,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Lan,
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Thu Thủy,
Tác giả(bs) CN Lý, Văn Quyền,
Tác giả(bs) CN Mai, Thị Thanh Nhung,
Tác giả(bs) CN Hà, Thị Hoa Phượng,
Tác giả(bs) CN Bùi, Thị Mừng,
Tác giả(bs) CN Phan, Thị Luyện,
Tác giả(bs) CN Đỗ, Thị Ánh Hồng,
Tác giả(bs) CN Lã - Nguyễn, Bình Minh
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênHT(2): DSVHT 000383-4
000 00000nam#a2200000ua#4500
00146916
0025
004BF5FD5C1-CC4B-46BE-9385-AC047AB8C1FC
005201712041013
008171109s2016 vm vie
0091 0
039|a20171204101347|bluongvt|c20171204085444|dluongvt|y20171109160023|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)310.5|bBAO 2016
1112 |aHội thảo khoa học Bảo đảm quyền và thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật,|cHà Nội,|d2016
24510|aBảo đảm quyền và thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật :|bkỷ yếu hội thảo khoa học /|cTrường Đại học Luật Hà Nội. Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ
260 |aHà Nội, |c2016
300 |a350 tr. ; |c28 cm.
520|aTập hợp các bài tham luận nghiên cứu vấn đề bảo vệ quyền và thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật, tập trung vào một số nội dung như: quyền bảo vệ tài sản, quyền chuyển đổi giới tính, vấn đề mang thai hộ, bảo đảm quyền và thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong thực hiện pháp luật về bầu cử và ứng cử,...
653 |aQuyền con người
653 |aPhụ nữ
653 |aQuyền bình đẳng giới
7001 |aNguyễn, Thu Trang,|cThS.
7001 |aNguyễn, Thị Phương,|cThS.
7001 |aNguyễn, Thị Hồi,|cPGS, TS.
7001|aTrần, Thị Trang
7001|aLê, Thị Ngọc Mai,|cThS.
7001|aNguyễn, Phương Lan,|cTS.
7001|aMạc, Thị Hoài Thương,|cThS.
7001|aNguyễn, Thị Thủy,|cTS.
7001|aNguyễn, Thị Nga,|cPGS. TS.
7001|aNgọ, Văn Nhân,|cTS.
7001|aHoàng, Thị Loan,|cThS.
7001|aLê, Thị Giang,|cThS.
7001|aNguyễn, Thị Liên,|cThS.
7001|aNhạc, Thanh Hương,|cThS.
7001|aNguyễn, Thùy Linh,|cThS.
7001|aNguyễn, Thị Lan,|cThS.
7001|aTrần, Thị Thu Thủy,|cThS.
7001|aLý, Văn Quyền,|cTS.
7001|aMai, Thị Thanh Nhung,|cThS.
7001|aHà, Thị Hoa Phượng,|cThS.
7001|aBùi, Thị Mừng,|cTS.
7001|aPhan, Thị Luyện,|cTS.
7001|aĐỗ, Thị Ánh Hồng,|cThS.
7002|aLã - Nguyễn, Bình Minh
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cHT|j(2): DSVHT 000383-4
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVHT 000384 Đọc sinh viên 34(V)310.5 BAO 2016 Kỷ yếu hội thảo 2
2 DSVHT 000383 Đọc sinh viên 34(V)310.5 BAO 2016 Kỷ yếu hội thảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào