TL Hội nghị, hội thảo
34.629 GIA 2016
Giảng dạy các môn Luật So sánh chuyên ngành tại một số cơ sở đào tạo luật trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Trường Đại học Luật Hà Nội :
BBK 34.629
Hội nghị, hội thảo Hội thảo khoa học Giảng dạy các môn Luật So sánh chuyên ngành tại một số cơ sở đào tạo luật trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Trường Đại học Luật Hà Nội,
Nhan đề Giảng dạy các môn Luật So sánh chuyên ngành tại một số cơ sở đào tạo luật trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Trường Đại học Luật Hà Nội : kỷ yếu hội thảo khoa học / Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 129 tr. : 28 cm.
Tóm tắt Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu việc giảng dạy Luật So sánh và các môn Luật So sánh chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo luật của một số nước trên thế giới, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Trường Đại học Luật Hà Nội.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật So sánh
Từ khóa tự do Thế giới
Từ khóa tự do Giảng dạy
Tác giả(bs) CN Đặng, Minh Tuấn,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Ánh Vân,
Tác giả(bs) CN Chu, Mạnh Hùng,
Tác giả(bs) CN Bùi, Thị Minh Trang
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Minh Hằng,
Tác giả(bs) CN Phạm, Quý Đạt,
Tác giả(bs) CN Bùi, Minh Hồng,
Tác giả(bs) CN Đào, Lệ Thu,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Toàn Thắng,
Tác giả(bs) CN Bùi, Nguyên Khánh,
Tác giả(bs) CN Đặng, Thị Hồng Tuyến,
Tác giả(bs) CN Hoàng, Xuân Châu,
Tác giả(bs) CN Phạm, Minh Trang,
Tác giả(bs) CN Hà, Thị Út,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênHT(2): DSVHT 000385-6
000 00000nam#a2200000ua#4500
00146917
0025
00462CE75D7-174D-487B-AE95-ABCE5988CDCC
005201712070901
008171109s2016 vm vie
0091 0
039|a20171207090132|bluongvt|c20171207084626|dluongvt|y20171109165809|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34.629|bGIA 2016
1112 |aHội thảo khoa học Giảng dạy các môn Luật So sánh chuyên ngành tại một số cơ sở đào tạo luật trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Trường Đại học Luật Hà Nội,|cHà Nội,|d2016
24510|aGiảng dạy các môn Luật So sánh chuyên ngành tại một số cơ sở đào tạo luật trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Trường Đại học Luật Hà Nội : |bkỷ yếu hội thảo khoa học / |cTrường Đại học Luật Hà Nội
260 |aHà Nội, |c2016
300 |a129 tr. : |b28 cm.
520 |aTập hợp các bài tham luận nghiên cứu việc giảng dạy Luật So sánh và các môn Luật So sánh chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo luật của một số nước trên thế giới, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Trường Đại học Luật Hà Nội.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật So sánh
653 |aThế giới
653 |aGiảng dạy
7001 |aĐặng, Minh Tuấn,|cTS.
7001 |aNguyễn, Thị Ánh Vân,|cPGS. TS.
7001 |aChu, Mạnh Hùng,|cTS.
7001|aBùi, Thị Minh Trang
7001|aNguyễn, Minh Hằng,|cTS.
7001|aPhạm, Quý Đạt,|cThS.
7001|aBùi, Minh Hồng,|cTS.
7001|aĐào, Lệ Thu,|cTS.
7001|aNguyễn, Toàn Thắng,|cTS.
7001|aBùi, Nguyên Khánh,|cPGS. TS.
7001|aĐặng, Thị Hồng Tuyến,|cThS.
7001|aHoàng, Xuân Châu,|cTS.
7001|aPhạm, Minh Trang,|cThS.
7001|aHà, Thị Út,|cThS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cHT|j(2): DSVHT 000385-6
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVHT 000386 Đọc sinh viên 34.629 GIA 2016 Kỷ yếu hội thảo 2
2 DSVHT 000385 Đọc sinh viên 34.629 GIA 2016 Kỷ yếu hội thảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào