TL Hội nghị, hội thảo
34(V)21 ĐAN 2016
Đánh giá tác động của TPP đối với hệ thống pháp luật thuế và dịch vụ tài chính ở Việt Nam :
BBK 34(V)21
Hội nghị, hội thảo Hội thảo khoa học Đánh giá tác động của TPP đối với hệ thống pháp luật thuế và dịch vụ tài chính ở Việt Nam,
Nhan đề Đánh giá tác động của TPP đối với hệ thống pháp luật thuế và dịch vụ tài chính ở Việt Nam :kỷ yếu hội thảo khoa học /Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 130 tr. ;28 cm.
Tóm tắt Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu, đánh giá tác động của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đối với hệ thống thuế và dịch vụ tài chính ở Việt Nam.
Từ khóa tự do Tài chính
Từ khóa tự do Thuế
Từ khóa tự do Luật Tài chính
Từ khóa tự do Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Tác động
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Minh Hằng,
Tác giả(bs) CN Hoàng, Minh Thái,
Tác giả(bs) CN Lê, Hồng Hạnh,
Tác giả(bs) CN Tào, Thị Huệ,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thu Hiền,
Tác giả(bs) CN Trần, Trọng Thắng,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hải Yến,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hằng,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Yến,
Tác giả(bs) CN Đào, Ánh Tuyết,
Tác giả(bs) CN Đỗ, Phương Thảo,
Tác giả(bs) CN Trần, Thu Yến
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Tình,
Tác giả(bs) CN Vũ, Phương Đông,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênHT(1): DSVHT 000387
000 00000nam#a2200000ua#4500
00146918
0025
004A6DD41C6-7A36-4FB5-B312-02E31207E992
005201711291422
008171110s2016 vm vie
0091 0
039|a20171129142249|bluongvt|c20171113102226|dhuent|y20171110103235|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)21|bĐAN 2016
1112 |aHội thảo khoa học Đánh giá tác động của TPP đối với hệ thống pháp luật thuế và dịch vụ tài chính ở Việt Nam,|cHà Nội,|d2016
24510|aĐánh giá tác động của TPP đối với hệ thống pháp luật thuế và dịch vụ tài chính ở Việt Nam :|bkỷ yếu hội thảo khoa học /|cTrường Đại học Luật Hà Nội
260 |aHà Nội, |c2016
300 |a130 tr. ;|c28 cm.
520|aTập hợp các bài tham luận nghiên cứu, đánh giá tác động của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đối với hệ thống thuế và dịch vụ tài chính ở Việt Nam.
653 |aTài chính
653 |aThuế
653 |aLuật Tài chính
653 |aHiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương
653|aViệt Nam
653|aTác động
7001 |aNguyễn, Minh Hằng,|cTS.
7001 |aHoàng, Minh Thái,|cThS.
7001 |aLê, Hồng Hạnh,|cGS. TS.
7001|aTào, Thị Huệ,|cThS.
7001|aNguyễn, Thị Thu Hiền,|cTS.
7001|aTrần, Trọng Thắng,|cThS.
7001|aNguyễn, Hải Yến,|cThS.
7001|aNguyễn, Thị Hằng,|cThS.
7001|aNguyễn, Ngọc Yến,|cThS.
7001|aĐào, Ánh Tuyết,|cThS.
7001|aĐỗ, Phương Thảo,|cThS.
7001|aTrần, Thu Yến
7001|aNguyễn, Thị Tình,|cTS.
7001|aVũ, Phương Đông,|cTS,
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cHT|j(1): DSVHT 000387
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVHT 000387 Đọc sinh viên 34(V)21 ĐAN 2016 Kỷ yếu hội thảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào