TL Hội nghị, hội thảo
378 XÂY 2016
Xây dựng chương trình môn học Giáo dục thể chất theo Thông tư số 25/2015/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 14/10/2015 :
BBK 378
Hội nghị, hội thảo Hội thảo Xây dựng chương trình môn học Giáo dục thể chất theo Thông tư số 25/2015/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 14/10/2015
Nhan đề Xây dựng chương trình môn học Giáo dục thể chất theo Thông tư số 25/2015/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 14/10/2015 :kỷ yếu hội thảo khoa học /Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 68 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu tầm quan trọng của công tác giáo dục thể chất, đánh giá thực trạng hoạt động giáo dục thể chất ở các trường đại học hiện nay và đề xuất xây dựng chương trình môn học Giáo dục thể chất theo Thông tư số 25/2015/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 14/10/2015.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Sinh viên
Từ khóa tự do Giáo dục thể chất
Từ khóa tự do Chương trình giảng dạy
Tác giả(bs) CN Ngô, Khánh Thế
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thanh Nam,
Tác giả(bs) CN Đinh, Quang Tuấn,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Sơn Tùng,
Tác giả(bs) CN Đặng, Ngọc Long
Tác giả(bs) CN Phạm, Ngọc Bách
Tác giả(bs) CN Vũ, Xuân Thuấn
Tác giả(bs) CN Đỗ, Thị Tươi,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Biên,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Trọng Quang,
Tác giả(bs) CN Vũ, Văn Trung,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênHT(2): DSVHT 000391-2
000 00000nam#a2200000ua#4500
00146920
0025
0040F6514D9-BF6A-4EDB-AC39-8C68BE90F7BE
005201711291511
008171110s2016 vm vie
0091 0
039|a20171129151128|bluongvt|c20171113101252|dhuent|y20171110150254|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a378|bXÂY 2016
1112 |aHội thảo Xây dựng chương trình môn học Giáo dục thể chất theo Thông tư số 25/2015/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 14/10/2015
24510|aXây dựng chương trình môn học Giáo dục thể chất theo Thông tư số 25/2015/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 14/10/2015 :|bkỷ yếu hội thảo khoa học /|cTrường Đại học Luật Hà Nội
260 |aHà Nội, |c2016
300 |a68 tr. ; |c28 cm.
520 |aTập hợp các bài tham luận nghiên cứu tầm quan trọng của công tác giáo dục thể chất, đánh giá thực trạng hoạt động giáo dục thể chất ở các trường đại học hiện nay và đề xuất xây dựng chương trình môn học Giáo dục thể chất theo Thông tư số 25/2015/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 14/10/2015.
653 |aViệt Nam
653 |aSinh viên
653 |aGiáo dục thể chất
653 |aChương trình giảng dạy
7001 |aNgô, Khánh Thế
7001 |aNguyễn, Thanh Nam,|cThS.
7001 |aĐinh, Quang Tuấn,|cThS.
7001|aNguyễn, Sơn Tùng,|cThS.
7001|aĐặng, Ngọc Long
7001|aPhạm, Ngọc Bách
7001|aVũ, Xuân Thuấn
7001|aĐỗ, Thị Tươi,|cThS.
7001|aNguyễn, Thị Biên,|cThS.
7001|aNguyễn, Trọng Quang,|cThS.
7001|aVũ, Văn Trung,|cThS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cHT|j(2): DSVHT 000391-2
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVHT 000392 Đọc sinh viên 378 XÂY 2016 Kỷ yếu hội thảo 2
2 DSVHT 000391 Đọc sinh viên 378 XÂY 2016 Kỷ yếu hội thảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào