TL Hội nghị, hội thảo
378(V) NÂN 2016
Nâng cao năng lực giảng dạy cho đội ngũ giảng viên trẻ của Trường Đại học Luật Hà Nội :
BBK 378(V)
Hội nghị, hội thảo Hội thảo khoa học Nâng cao năng lực giảng dạy cho đội ngũ giảng viên trẻ của Trường Đại học Luật Hà Nội,
Nhan đề Nâng cao năng lực giảng dạy cho đội ngũ giảng viên trẻ của Trường Đại học Luật Hà Nội :kỷ yếu hội thảo khoa học /Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông tin xuất bản Hà Nội,2016
Mô tả vật lý 160 tr. : minh họa ; 28 cm.
Tóm tắt Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu vai trò của đội ngũ giảng viên trẻ, đánh giá thực trạng giảng dạy và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực giảng dạy cho đội ngũ giảng viên trẻ của Trường Đại học Luật Hà Nội.
Từ khóa tự do Giảng viên
Từ khóa tự do Năng lực giảng dạy
Từ khóa tự do Việt Nam
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hữu Chí,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Sơn Tùng,
Tác giả(bs) CN Vũ, Phương Đông,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thu Thủy,
Tác giả(bs) CN Phạm, Quý Đạt,
Tác giả(bs) CN Dương, Tuyết Miên,
Tác giả(bs) CN Lưu, Hải Yến,
Tác giả(bs) CN Thái, Thị Thu Trang,
Tác giả(bs) CN Lê, Hương Giang,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Dung,
Tác giả(bs) CN Trần, Vũ Hải,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Quỳnh Trang,
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Thúy Lâm,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hồng Yến,
Tác giả(bs) CN Chu, Khánh Linh
Tác giả(bs) CN Hoàng, Châu Bình
Tác giả(bs) CN Lã - Nguyễn, Bình Minh,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênHT(2): DSVHT 000393-4
000 00000nam#a2200000ua#4500
00146921
0025
0041D676A9D-55A7-495F-B8B2-9C5B6855E558
005201711291556
008171110s2016 vm vie
0091 0
039|a20171129155616|bhuent|c20171113100605|dhuent|y20171110152052|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a378(V)|bNÂN 2016
1112 |aHội thảo khoa học Nâng cao năng lực giảng dạy cho đội ngũ giảng viên trẻ của Trường Đại học Luật Hà Nội,|cHà Nội,|d2016
24510|aNâng cao năng lực giảng dạy cho đội ngũ giảng viên trẻ của Trường Đại học Luật Hà Nội :|bkỷ yếu hội thảo khoa học /|cTrường Đại học Luật Hà Nội
260 |aHà Nội,|c2016
300 |a160 tr. : |bminh họa ; |c28 cm.
520 |aTập hợp các bài tham luận nghiên cứu vai trò của đội ngũ giảng viên trẻ, đánh giá thực trạng giảng dạy và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực giảng dạy cho đội ngũ giảng viên trẻ của Trường Đại học Luật Hà Nội.
653 |aGiảng viên
653 |aNăng lực giảng dạy
653|aViệt Nam
7001 |aNguyễn, Hữu Chí,|cPGS. TS.
7001 |aNguyễn, Sơn Tùng,|cThS.
7001 |aVũ, Phương Đông,|cTS.
7001|aNguyễn, Thu Thủy,|cThS.
7001|aPhạm, Quý Đạt,|cThS.
7001|aDương, Tuyết Miên,|cPGS. TS.
7001|aLưu, Hải Yến,|cThS.
7001|aThái, Thị Thu Trang,|cThS.
7001|aLê, Hương Giang,|cThS.
7001|aNguyễn, Thị Dung,|cTS.
7001|aTrần, Vũ Hải,|cTS.
7001|aNguyễn, Quỳnh Trang,|cThS.
7001|aTrần, Thị Thúy Lâm,|cPGS. TS.
7001|aNguyễn, Hồng Yến,|cThS.
7001|aChu, Khánh Linh
7001|aHoàng, Châu Bình
7002|aLã - Nguyễn, Bình Minh,|cThS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cHT|j(2): DSVHT 000393-4
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVHT 000394 Đọc sinh viên 378(V) NÂN 2016 Kỷ yếu hội thảo 2
2 DSVHT 000393 Đọc sinh viên 378(V) NÂN 2016 Kỷ yếu hội thảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào