TL Hội nghị, hội thảo
34.61 NHƯ 2016
Những vấn đề thời sự của Luật Quốc tế và vấn đề thúc đẩy hợp tác giữa Hàn Quốc và Việt Nam :
BBK 34.61
Hội nghị, hội thảo Hội thảo khoa học Những vấn đề thời sự của Luật Quốc tế và vấn đề thúc đẩy hợp tác giữa Hàn Quốc và Việt Nam,
Nhan đề Những vấn đề thời sự của Luật Quốc tế và vấn đề thúc đẩy hợp tác giữa Hàn Quốc và Việt Nam :hội thảo khoa học quốc tế /Trường Đại học Luật Hà Nội, Hiệp hội Luật Quốc tế Hàn Quốc, Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi khí hậu và Luật Quốc tế SKK
Thông tin xuất bản Hà Nội,2016
Mô tả vật lý 155 tr. : minh họa ; 28 cm.
Tóm tắt Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu những vấn đề thời sự của Luật Biển quốc tế, Luật Thương mại và đầu tư, Luật Môi trường quốc tế và vấn đề thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Hàn Quốc và Việt Nam.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật Quốc tế
Từ khóa tự do Hàn Quốc
Từ khóa tự do Quan hệ hợp tác quốc tế
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Toàn Thắng,
Tác giả(bs) CN Kim, Won Hee,
Tác giả(bs) CN Park, ChanHo,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Phương
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thu Hiền,
Tác giả(bs) CN Lê, Hồng Hạnh,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thanh Tâm,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Kim Ngân,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Quỳnh Trang,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thuận,
Tác giả(bs) CN Choi, Jeong Soon,
Tác giả(bs) CN Lee, Jae Min,
Tác giả(bs) CN Lee, Kil Won,
Tác giả(bs) CN Lee, Seok Yong,
Tác giả(bs) CN Lee. Jar Hyung,
Tác giả(bs) CN Oh, Seung Jin,
Tác giả(bs) CN Park, Deok Young,
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Duyên Thủy,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênHT(2): DSVHT 000399-400
000 00000nam#a2200000ua#4500
00146924
0025
0043CB13E6B-C5CD-410D-AC8C-1B4DEC57BADF
005201711291701
008171113s2016 vm vie
0091 0
039|a20171129170102|bhuent|c20171113095844|dhuent|y20171113090810|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0411 |aeng|avie
044 |avm
084 |a34.61|bNHƯ 2016
1112 |aHội thảo khoa học Những vấn đề thời sự của Luật Quốc tế và vấn đề thúc đẩy hợp tác giữa Hàn Quốc và Việt Nam,|cHà Nội,|d2016
24510|aNhững vấn đề thời sự của Luật Quốc tế và vấn đề thúc đẩy hợp tác giữa Hàn Quốc và Việt Nam :|bhội thảo khoa học quốc tế /|cTrường Đại học Luật Hà Nội, Hiệp hội Luật Quốc tế Hàn Quốc, Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi khí hậu và Luật Quốc tế SKK
260 |aHà Nội,|c2016
300 |a155 tr. : |bminh họa ; |c28 cm.
520 |aTập hợp các bài tham luận nghiên cứu những vấn đề thời sự của Luật Biển quốc tế, Luật Thương mại và đầu tư, Luật Môi trường quốc tế và vấn đề thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Hàn Quốc và Việt Nam.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Quốc tế
653 |aHàn Quốc
653 |aQuan hệ hợp tác quốc tế
7001 |aNguyễn, Toàn Thắng,|cTS.
7001 |aKim, Won Hee,|cDr.
7001 |aPark, ChanHo,|cProf.
7001|aNguyễn, Văn Phương
7001|aNguyễn, Thị Thu Hiền,|cTS.
7001|aLê, Hồng Hạnh,|cGS. TS.
7001|aNguyễn, Thanh Tâm,|cTS.
7001|aNguyễn, Thị Kim Ngân,|cTS.
7001|aNguyễn, Quỳnh Trang,|cThS.
7001|aNguyễn, Thị Thuận,|cPGS. TS.
7001|aChoi, Jeong Soon,|cProf.
7001|aLee, Jae Min,|cProf.
7001|aLee, Kil Won,|cProf.
7001|aLee, Seok Yong,|cProf.
7001|aLee. Jar Hyung,|cProf.
7001|aOh, Seung Jin,|cProf.
7001|aPark, Deok Young,|cProf.
7001|aVũ, Thị Duyên Thủy,|cPGS. TS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cHT|j(2): DSVHT 000399-400
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVHT 000400 Đọc sinh viên 34.61 NHƯ 2016 Kỷ yếu hội thảo 2
2 DSVHT 000399 Đọc sinh viên 34.61 NHƯ 2016 Kỷ yếu hội thảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào