Giáo trình
34(V)24(075) GIA 2016
Giáo trình Luật Đất đai Việt Nam /
Kí hiệu phân loại 34(V)24(075)
Tác giả TT Viện Đại học Mở Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Luật Đất đai Việt Nam / Viện Đại học Mở Hà Nội ; Chủ biên: Trần Quang Huy, Nguyễn Thị Nga
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư pháp, 2016
Mô tả vật lý 302 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về ngành Luật Đất đai, quan hệ pháp luật đất đai, chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai, quản lý nhà nước về đất đai, địa vị pháp lý của chủ thể sử dụng đất, thủ tục hành chính về đất đai, xử lý vi phạm pháp luật đất đai,...
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Luật Đất đai
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Nga,
Tác giả(bs) CN Trần, Quang Huy,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(1): DSVGT 006445
000 00000nam#a2200000ua#4500
00147127
0021
0044F46DA7B-2FCC-47F2-8764-BB78996BDF57
005201810161659
008171208s2016 vm vie
0091 0
020 |a9786048109127|c70000
039|a20181016165902|bhuent|c20181015140452|dhuent|y20171208155422|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V)24(075)|bGIA 2016
1102 |aViện Đại học Mở Hà Nội
24510|aGiáo trình Luật Đất đai Việt Nam /|cViện Đại học Mở Hà Nội ; Chủ biên: Trần Quang Huy, Nguyễn Thị Nga
260 |aHà Nội : |bTư pháp, |c2016
300 |a302 tr. ; |c24 cm.
520|aTrình bày những vấn đề lý luận cơ bản về ngành Luật Đất đai, quan hệ pháp luật đất đai, chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai, quản lý nhà nước về đất đai, địa vị pháp lý của chủ thể sử dụng đất, thủ tục hành chính về đất đai, xử lý vi phạm pháp luật đất đai,...
653 |aViệt Nam
653 |aGiáo trình
653 |aLuật Đất đai
7001 |aNguyễn, Thị Nga,|cPGS. TS.,|eChủ biên
7001 |aTrần, Quang Huy,|cTS.,|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(1): DSVGT 006445
890|a1|b2
925|aG
926|a0
927|aGT
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVGT 006445 Đọc sinh viên 34(V)24(075) GIA 2016 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào