Đề tài khoa học
34.616.1 PHÂ 2016
Phân định các vùng biển trong Luật Quốc tế và thực tiễn phân định các vùng biển của Việt Nam và các nước trong khu vực :
BBK 34.616.1
Tác giả TT Bộ Tư pháp.
Nhan đề Phân định các vùng biển trong Luật Quốc tế và thực tiễn phân định các vùng biển của Việt Nam và các nước trong khu vực :báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ /Bộ Tư pháp. Viện Khoa học pháp lý ; Nguyễn Toàn Thắng chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Thị Hồng Yến thư ký đề tài ; Chu Mạnh Hùng, ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 477 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Nghiên cứu tổng quan về phân định các vùng biển và tình hình tranh chấp ở Biển Đông; vấn đề phân định các vùng biển theo quy định của Công ước Luật Biển năm 1982; thực tiễn xác định đường cơ sở và vùng biển của các quốc gia trong khu vực; xác định các vùng biển của đảo và các thực thể địa lý ở Biển Đông; hợp tác khai thác chung tại vùng biển chồng lấn; khả năng và triển vọng giải quyết tranh chấp. Tập hợp 12 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật Quốc tế
Từ khóa tự do Phân định biển
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Toàn Thắng,
Tác giả(bs) CN Chu, Mạnh Hùng,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hồng Yến,
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Anh Đào,
Tác giả(bs) CN Mạc, Thị Hoài Thương,
Tác giả(bs) CN Phạm, Hồng Hạnh,
Tác giả(bs) CN Hà, Thanh Hòa,
Tác giả(bs) CN Hoàng, Ly Anh,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Kim Ngân,
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Thu Thủy,
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Bắc Hà,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đăng Thắng,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênDKH(1): DSVDKH 000354
000 00000nam#a2200000ua#4500
00147128
0024
00480665A7A-F338-484A-AE41-DD5305A3962E
005201801040850
008180104s2016 vm vie
0091 0
039|a20180104085018|bluongvt|c20171222171636|dluongvt|y20171211160353|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34.616.1|bPHÂ 2016
1101 |aBộ Tư pháp.|bViện Khoa học pháp lý
24510|aPhân định các vùng biển trong Luật Quốc tế và thực tiễn phân định các vùng biển của Việt Nam và các nước trong khu vực :|bbáo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ /|cBộ Tư pháp. Viện Khoa học pháp lý ; Nguyễn Toàn Thắng chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Thị Hồng Yến thư ký đề tài ; Chu Mạnh Hùng, ... [et al.]
260 |aHà Nội, |c2016
300 |a477 tr. ; |c28 cm.
520 |aNghiên cứu tổng quan về phân định các vùng biển và tình hình tranh chấp ở Biển Đông; vấn đề phân định các vùng biển theo quy định của Công ước Luật Biển năm 1982; thực tiễn xác định đường cơ sở và vùng biển của các quốc gia trong khu vực; xác định các vùng biển của đảo và các thực thể địa lý ở Biển Đông; hợp tác khai thác chung tại vùng biển chồng lấn; khả năng và triển vọng giải quyết tranh chấp. Tập hợp 12 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Quốc tế
653 |aPhân định biển
7001 |aNguyễn, Toàn Thắng,|cTS.,|eChủ nhiệm đề tài
7001 |aChu, Mạnh Hùng,|cTS.,
7001 |aNguyễn, Thị Hồng Yến,|cThS.,|eThư ký đề tài
7001|aLê, Thị Anh Đào,|cThS.
7001|aMạc, Thị Hoài Thương,|cThS.
7001|aPhạm, Hồng Hạnh,|cThS.
7001|aHà, Thanh Hòa,|cThS.
7001|aHoàng, Ly Anh,|cTS.
7001|aNguyễn, Thị Kim Ngân,|cTS.
7001|aTrần, Thị Thu Thủy,|cThS.
7001|aPhạm, Thị Bắc Hà,|cThS.
7001|aNguyễn, Đăng Thắng,|cTS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cDKH|j(1): DSVDKH 000354
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVDKH 000354 Đọc sinh viên 34.616.1 PHÂ 2016 Báo cáo khoa học 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào