Đề tài khoa học
34.014 NGH 2015
Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế :
BBK 34.014
Tác giả TT Bộ Khoa học và Công nghệ.
Nhan đề Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế :báo cáo tóm tắt đề tài nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn cấp Nhà nước /Bộ Khoa học và Công nghệ ; Hoàng Thế Liên chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Văn Động phó chủ nhiệm đề tài ; Tô Văn Hòa thư ký đề tài ; Hà Hữu Nga, ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội,2015
Mô tả vật lý 196 tr. ;28 cm.
Tóm tắt Nghiên cứu những vấn đề lý luận chung và thực trạng chính sách pháp luật bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Đưa ra quan điểm, định hướng, giải pháp nhằm xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật bảo đảm phát triển bền vững.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Lý luận nhà nước pháp luật
Từ khóa tự do Chính sách pháp luật
Từ khóa tự do Phát triển bền vững
Tác giả(bs) CN Hoàng, Thế Liên,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Động,
Tác giả(bs) CN Tô, Văn Hòa,
Tác giả(bs) CN Trần, Thái Dương,
Tác giả(bs) CN Lại, Thị Phương Thảo
Tác giả(bs) CN Mai, Thị Mai
Tác giả(bs) CN Cao, Kim Oanh
Tác giả(bs) CN Đoàn, Thị Tố Uyên,
Tác giả(bs) CN Vũ, Thu Hạnh,
Tác giả(bs) CN Hoàng, Văn Tú,
Tác giả(bs) CN Trần, Đình Nhã,
Tác giả(bs) CN Phạm, Vĩnh Hà,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hữu Chí,
Tác giả(bs) CN Thái, Vĩnh Thắng,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Phương,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Quang,
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Thu Hiền,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Minh Hải,
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Thanh Nga,
Tác giả(bs) CN Tạ, Quang Ngọc,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thanh Hương,
Tác giả(bs) CN Đoàn, Năng,
Tác giả(bs) CN Phan, Chí Hiếu,
Tác giả(bs) CN Chu, Mạnh Hùng,
Tác giả(bs) CN Hoàng, Minh Hiếu,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Mai Thuyên,
Tác giả(bs) CN Đặng, Vũ Huân,
Tác giả(bs) CN Bùi, Văn Hùng,
Tác giả(bs) CN Bùi, Việt Cường,
Tác giả(bs) CN Hà, Hữu Nga,
Tác giả(bs) CN Lê, Kim Anh,
Tác giả(bs) CN Lương, Thùy Dương,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Đào,
Tác giả(bs) CN Võ, Kim Sơn,
Tác giả(bs) CN Đỗ, Huy Dương,
Tác giả(bs) CN Phạm, Hữu Nghị,
Tác giả(bs) CN Hoàng, Xuân Cơ,
Tác giả(bs) CN Lại, Hồng Thanh,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đức Cường,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đức Thụ,
Tác giả(bs) CN Phan, Duy An,
Tác giả(bs) CN Phan, Lan Hương,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hải Đường,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênDKH(1): DSVDKH 000353
000 00000nam#a2200000ua#4500
00147129
0024
0043FEAE728-B46E-4B7F-A8F3-407CDE43227D
005201801040915
008171211s2015 vm vie
0091 0
039|a20180104091551|bluongvt|c20171212080144|dhuent|y20171211165513|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34.014|bNGH 2015
1101 |aBộ Khoa học và Công nghệ.|bChương trình KX02/11-15
24510|aNghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế :|bbáo cáo tóm tắt đề tài nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn cấp Nhà nước /|cBộ Khoa học và Công nghệ ; Hoàng Thế Liên chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Văn Động phó chủ nhiệm đề tài ; Tô Văn Hòa thư ký đề tài ; Hà Hữu Nga, ... [et al.]
260 |aHà Nội,|c2015
300 |a196 tr. ;|c28 cm.
520 |aNghiên cứu những vấn đề lý luận chung và thực trạng chính sách pháp luật bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Đưa ra quan điểm, định hướng, giải pháp nhằm xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật bảo đảm phát triển bền vững.
653 |aViệt Nam
653 |aLý luận nhà nước pháp luật
653 |aChính sách pháp luật
653 |aPhát triển bền vững
7001 |aHoàng, Thế Liên,|cPGS. TS.,|eChủ nhiệm đề tài
7001 |aNguyễn, Văn Động,|cPGS. TS.,|ePhó chủ nhiệm đề tài
7001 |aTô, Văn Hòa,|cTS.,|eThư ký đề tài
7001|aTrần, Thái Dương,|cTS.
7001|aLại, Thị Phương Thảo
7001|aMai, Thị Mai
7001|aCao, Kim Oanh
7001|aĐoàn, Thị Tố Uyên,|cTS.
7001|aVũ, Thu Hạnh,|cPGS. TS.
7001|aHoàng, Văn Tú,|cTS.
7001|aTrần, Đình Nhã,|cPGS. TS.
7001|aPhạm, Vĩnh Hà,|cThS.
7001|aNguyễn, Hữu Chí,|cPGS. TS.
7001|aThái, Vĩnh Thắng,|cGS. TS.
7001|aNguyễn, Văn Phương,|cTS.
7001|aNguyễn, Văn Quang,|cTS.
7001|aLê, Thị Thu Hiền,|cThS.
7001|aNguyễn, Minh Hải,|cThS.
7001|aPhạm, Thị Thanh Nga,|cThS.
7001|aTạ, Quang Ngọc,|cTS.
7001|aNguyễn, Thị Thanh Hương,|cThS.
7001|aĐoàn, Năng,|cPGS. TS.
7001|aPhan, Chí Hiếu,|cTS.
7001|aChu, Mạnh Hùng,|cTS.
7001|aHoàng, Minh Hiếu,|cTS.
7001|aNguyễn, Mai Thuyên,|cThS.
7001|aĐặng, Vũ Huân,|cTS.
7001|aBùi, Văn Hùng,|cTS.
7001|aBùi, Việt Cường,|cThS.
7001|aHà, Hữu Nga,|cTS.
7001|aLê, Kim Anh,|cThS.
7001|aLương, Thùy Dương,|cThS.
7001|aNguyễn, Thị Đào,|cThS.
7001|aVõ, Kim Sơn,|cPGS. TS.
7001|aĐỗ, Huy Dương,|cTS.
7001|aPhạm, Hữu Nghị,|cTS.
7001|aHoàng, Xuân Cơ,|cPGS, TS.
7001|aLại, Hồng Thanh,|cTS.
7001|aNguyễn, Đức Cường,|cTS.
7001|aNguyễn, Đức Thụ,|cTS.
7001|aPhan, Duy An,|cThS.
7001|aPhan, Lan Hương,|cTS.
7001|aNguyễn, Thị Hải Đường,|cThS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cDKH|j(1): DSVDKH 000353
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVDKH 000353 Đọc sinh viên 34.014 NGH 2015 Báo cáo khoa học 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào