Đề tài khoa học
34(V)52 VÂN 2014
Vấn đề xây dựng thủ tục tố tụng dân sự rút gọn theo yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay - Thực trạng và giải pháp :
BBK 34(V)52
Tác giả TT Bộ Tư pháp.
Nhan đề Vấn đề xây dựng thủ tục tố tụng dân sự rút gọn theo yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay - Thực trạng và giải pháp :báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ /Bộ Tư pháp. Viện Khoa học pháp lý ; Trần Anh Tuấn chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Thị Thu Hà thư ký đề tài ; Nguyễn Công Bình, ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2014
Mô tả vật lý 357 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Nghiên cứu những vấn đề lý luận chung và thực trạng tố tụng dân sự, xây dựng thủ tục tố tụng dân sự rút gọn ở Việt Nam. Đưa ra quan điểm và đề xuất mô hình về thủ tục tố tụng dân sự rút gọn ở Việt Nam theo yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa tự do Luật Tố tụng dân sự
Từ khóa tự do Tố tụng dân sự
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Thủ tục rút gọn
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Công Bình,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Huyền Cường,
Tác giả(bs) CN Trần, Anh Tuấn,
Tác giả(bs) CN Trương, Quang Dũng
Tác giả(bs) CN Trần, Đức Sơn
Tác giả(bs) CN Bùi, Thị Huyền,
Tác giả(bs) CN Đặng, Thanh Hoa,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thu Hà,
Tác giả(bs) CN Trần, Phương Thảo,
Tác giả(bs) CN Lê, Thu Hà,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Cường,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Sơn Tùng,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Triều Dương,
Tác giả(bs) CN Phùng, Thị Hoàn,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênDKH(1): DSVDKH 000350
000 00000nam#a2200000ua#4500
00147132
0024
0041E569A8E-8192-4ADF-AD2C-083271D7BEC1
005201801040937
008180104s2014 vm vie
0091 0
039|a20180104093728|bluongvt|c20171212095527|dhuent|y20171212095325|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)52|bVÂN 2014
1101 |aBộ Tư pháp.|bViện Khoa học pháp lý
24510|aVấn đề xây dựng thủ tục tố tụng dân sự rút gọn theo yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay - Thực trạng và giải pháp :|bbáo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ /|cBộ Tư pháp. Viện Khoa học pháp lý ; Trần Anh Tuấn chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Thị Thu Hà thư ký đề tài ; Nguyễn Công Bình, ... [et al.]
260 |aHà Nội, |c2014
300 |a357 tr. ; |c28 cm.
520 |aNghiên cứu những vấn đề lý luận chung và thực trạng tố tụng dân sự, xây dựng thủ tục tố tụng dân sự rút gọn ở Việt Nam. Đưa ra quan điểm và đề xuất mô hình về thủ tục tố tụng dân sự rút gọn ở Việt Nam theo yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn hiện nay.
653 |aLuật Tố tụng dân sự
653 |aTố tụng dân sự
653 |aViệt Nam
653 |aThủ tục rút gọn
7001 |aNguyễn, Công Bình,|cTS.
7001 |aNguyễn, Huyền Cường,|cThS.
7001 |aTrần, Anh Tuấn,|cTS.,|eChủ nhiệm đề tài
7001|aTrương, Quang Dũng
7001|aTrần, Đức Sơn
7001|aBùi, Thị Huyền,|cTS.
7001|aĐặng, Thanh Hoa,|cThS.
7001|aNguyễn, Thị Thu Hà,|cTS.
7001|aTrần, Phương Thảo,|cTS.
7001|aLê, Thu Hà,|cTS.
7001|aNguyễn, Văn Cường,|cTS.
7001|aNguyễn, Sơn Tùng,|cThS.
7001|aNguyễn, Triều Dương,|cTS.
7001|aPhùng, Thị Hoàn,|cThS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cDKH|j(1): DSVDKH 000350
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVDKH 000350 Đọc sinh viên 34(V)52 VÂN 2014 Báo cáo khoa học 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào