Sách tham khảo
34(V)311.4 ĐÔ - Đ 2016
Luật Thừa kế Việt Nam - Bản án và bình luận bản án :
Kí hiệu phân loại 34(V)311.4
Tác giả CN Đỗ, Văn Đại,
Nhan đề Luật Thừa kế Việt Nam - Bản án và bình luận bản án : sách chuyên khảo. Tập 1 / Đỗ Văn Đại
Lần xuất bản Xuất bản lần thứ 3, có cập nhật BLDS 2015
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hồng Đức, 2016
Mô tả vật lý 598 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Tập hợp, phân tích, bình luận các bản án, quyết định của Tòa án liên quan đến vấn đề thừa kế và thừa kế theo di chúc với các chủ đề như: thời điểm mở thừa kế, xác định nội dung di sản, quyền thừa kế, di chúc, người làm chứng di chúc, hủy bỏ di chúc,…
Từ khóa tự do Luật Dân sự
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Thừa kế theo di chúc
Từ khóa tự do Bản án
Từ khóa tự do Bình luận bản án
Từ khóa tự do Thừa kế
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLDS(10): DSVLDS 002374-83
Địa chỉ DHLMượn sinh viênLDS(30): MSVLDS 011428-57
000 00000nam#a2200000ua#4500
00147146
0022
004F21F1EA6-D5D0-4ADD-9370-4406E3EC7189
005201712211114
008171213s2016 vm vie
0091 0
020 |a978609495786
039|a20171221111405|bluongvt|c20171221095250|dluongvt|y20171213092114|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)311.4|bĐÔ - Đ 2016
1001 |aĐỗ, Văn Đại,|cPGS. TS.
24510|aLuật Thừa kế Việt Nam - Bản án và bình luận bản án :|bsách chuyên khảo.|nTập 1 /|cĐỗ Văn Đại
250 |aXuất bản lần thứ 3, có cập nhật BLDS 2015
260 |aHà Nội : |bHồng Đức, |c2016
300 |a598 tr. ; |c21 cm.
520 |aTập hợp, phân tích, bình luận các bản án, quyết định của Tòa án liên quan đến vấn đề thừa kế và thừa kế theo di chúc với các chủ đề như: thời điểm mở thừa kế, xác định nội dung di sản, quyền thừa kế, di chúc, người làm chứng di chúc, hủy bỏ di chúc,…
653 |aLuật Dân sự
653 |aViệt Nam
653 |aThừa kế theo di chúc
653 |aBản án
653 |aBình luận bản án
653|aThừa kế
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLDS|j(10): DSVLDS 002374-83
852|aDHL|bMượn sinh viên|cLDS|j(30): MSVLDS 011428-57
890|a40
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLDS 002378 Đọc sinh viên 34(V)311.4 ĐỖ - Đ 2016 Sách tham khảo 5
2 DSVLDS 002382 Đọc sinh viên 34(V)311.4 ĐỖ - Đ 2016 Sách tham khảo 9
3 DSVLDS 002380 Đọc sinh viên 34(V)311.4 ĐỖ - Đ 2016 Sách tham khảo 7
4 MSVLDS 011433 Mượn sinh viên 34(V)311.4 ĐỖ - Đ 2016 Sách tham khảo 16
5 DSVLDS 002376 Đọc sinh viên 34(V)311.4 ĐỖ - Đ 2016 Sách tham khảo 3
6 MSVLDS 011432 Mượn sinh viên 34(V)311.4 ĐỖ - Đ 2016 Sách tham khảo 15
7 DSVLDS 002383 Đọc sinh viên 34(V)311.4 ĐỖ - Đ 2016 Sách tham khảo 10
8 MSVLDS 011428 Mượn sinh viên 34(V)311.4 ĐỖ - Đ 2016 Sách tham khảo 11
9 DSVLDS 002379 Đọc sinh viên 34(V)311.4 ĐỖ - Đ 2016 Sách tham khảo 6
10 MSVLDS 011441 Mượn sinh viên 34(V)311.4 ĐỖ - Đ 2016 Sách tham khảo 24
  1  2  3  4 of 4 
Không có liên kết tài liệu số nào