Sách tham khảo
34(V)311.4 ĐÔ - Đ 2016
Luật Thừa kế Việt Nam - Bản án và bình luận bản án :
Kí hiệu phân loại 34(V)311.4
Tác giả CN Đỗ, Văn Đại,
Nhan đề Luật Thừa kế Việt Nam - Bản án và bình luận bản án : sách chuyên khảo. Tập 1 / Đỗ Văn Đại
Lần xuất bản Xuất bản lần thứ 3, có cập nhật BLDS 2015
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hồng Đức, 2016
Mô tả vật lý 598 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Tập hợp, phân tích, bình luận các bản án, quyết định của Tòa án liên quan đến vấn đề thừa kế và thừa kế theo di chúc với các chủ đề như: thời điểm mở thừa kế, xác định nội dung di sản, quyền thừa kế, di chúc, người làm chứng di chúc, hủy bỏ di chúc,…
Từ khóa tự do Luật Dân sự
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Thừa kế theo di chúc
Từ khóa tự do Bản án
Từ khóa tự do Bình luận bản án
Từ khóa tự do Thừa kế
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLDS(10): DSVLDS 002374-83
Địa chỉ DHLMượn sinh viênLDS(30): MSVLDS 011428-57
000 00000nam#a2200000ua#4500
00147146
0022
004F21F1EA6-D5D0-4ADD-9370-4406E3EC7189
005201810161033
008171213s2016 vm vie
0091 0
020 |a978609495786|c105000
039|a20181016103337|bhuent|c20171221111405|dluongvt|y20171213092114|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V)311.4|bĐÔ - Đ 2016
1001 |aĐỗ, Văn Đại,|cPGS. TS.
24510|aLuật Thừa kế Việt Nam - Bản án và bình luận bản án :|bsách chuyên khảo.|nTập 1 /|cĐỗ Văn Đại
250 |aXuất bản lần thứ 3, có cập nhật BLDS 2015
260 |aHà Nội : |bHồng Đức, |c2016
300 |a598 tr. ; |c21 cm.
520 |aTập hợp, phân tích, bình luận các bản án, quyết định của Tòa án liên quan đến vấn đề thừa kế và thừa kế theo di chúc với các chủ đề như: thời điểm mở thừa kế, xác định nội dung di sản, quyền thừa kế, di chúc, người làm chứng di chúc, hủy bỏ di chúc,…
653 |aLuật Dân sự
653 |aViệt Nam
653 |aThừa kế theo di chúc
653 |aBản án
653 |aBình luận bản án
653|aThừa kế
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLDS|j(10): DSVLDS 002374-83
852|aDHL|bMượn sinh viên|cLDS|j(30): MSVLDS 011428-57
890|a40|b29
925|aG
926|a0
927|aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVLDS 011457 Mượn sinh viên 34(V)311.4 ĐỖ - Đ 2016 Sách tham khảo 40
2 MSVLDS 011456 Mượn sinh viên 34(V)311.4 ĐỖ - Đ 2016 Sách tham khảo 39
3 MSVLDS 011455 Mượn sinh viên 34(V)311.4 ĐỖ - Đ 2016 Sách tham khảo 38
4 MSVLDS 011454 Mượn sinh viên 34(V)311.4 ĐỖ - Đ 2016 Sách tham khảo 37
5 MSVLDS 011453 Mượn sinh viên 34(V)311.4 ĐỖ - Đ 2016 Sách tham khảo 36
6 MSVLDS 011452 Mượn sinh viên 34(V)311.4 ĐỖ - Đ 2016 Sách tham khảo 35
7 MSVLDS 011451 Mượn sinh viên 34(V)311.4 ĐỖ - Đ 2016 Sách tham khảo 34
8 MSVLDS 011450 Mượn sinh viên 34(V)311.4 ĐỖ - Đ 2016 Sách tham khảo 33
9 MSVLDS 011449 Mượn sinh viên 34(V)311.4 ĐỖ - Đ 2016 Sách tham khảo 32
10 MSVLDS 011448 Mượn sinh viên 34(V)311.4 ĐỖ - Đ 2016 Sách tham khảo 31
  1  2  3  4 of 4 
Không có liên kết tài liệu số nào