Sách tham khảo
34(V)54 BIN 2016
Bình luận khoa học Luật Tố tụng hành chính năm 2015 /
Kí hiệu phân loại 34(V)54
Nhan đề Bình luận khoa học Luật Tố tụng hành chính năm 2015 / Chủ biên: Vũ Thư, Lê Thương Huyền ; Trần Văn Biên, ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hồng Đức, 2016
Mô tả vật lý 399 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Bình luận khoa học Luật Tố tụng hành chính năm 2015 gồm những quy định chung và quy định cụ thể về: thẩm quyền của Tòa án; cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng; chứng minh và chứng cứ; khởi kiện, thụ lý vụ án; khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành chính… và các điều khoản thi hành của Luật Tố tụng hành chính.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Bình luận khoa học
Từ khóa tự do Tố tụng hành chính
Từ khóa tự do Luật Tố tụng hành chính 2015
Tác giả(bs) CN Vũ, Hoàng Dương
Tác giả(bs) CN Lê, Quang Thưởng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thanh Tùng,
Tác giả(bs) CN Trần, Văn Biên,
Tác giả(bs) CN Phạm, Hồng Nhật
Tác giả(bs) CN Bùi, Thị Hường,
Tác giả(bs) CN Hoàng, Thị Kim Khuyên,
Tác giả(bs) CN Lê, Thương Huyền,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hường,
Tác giả(bs) CN Vũ, Thư,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênTHC(10): DSVTHC 002870-9
Địa chỉ DHLMượn sinh viênTHC(30): MSVTHC 009414-43
000 00000nfm#a2200000ua#4500
00147152
0022
004F102C8A4-C532-4C48-819E-559227AD328F
005201810161026
008171221s2016 vm vie
0091 0
020 |a9786048681197|c350000
039|a20181016102546|bhuent|c20171221101206|dluongvt|y20171213104920|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V)54|bBIN 2016
24500|aBình luận khoa học Luật Tố tụng hành chính năm 2015 /|cChủ biên: Vũ Thư, Lê Thương Huyền ; Trần Văn Biên, ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bHồng Đức, |c2016
300 |a399 tr. ; |c28 cm.
520 |aBình luận khoa học Luật Tố tụng hành chính năm 2015 gồm những quy định chung và quy định cụ thể về: thẩm quyền của Tòa án; cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng; chứng minh và chứng cứ; khởi kiện, thụ lý vụ án; khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành chính… và các điều khoản thi hành của Luật Tố tụng hành chính.
653 |aViệt Nam
653 |aBình luận khoa học
653 |aTố tụng hành chính
653 |aLuật Tố tụng hành chính 2015
7001 |aVũ, Hoàng Dương
7001 |aLê, Quang Thưởng
7001 |aNguyễn, Thanh Tùng,|cThS.
7001 |aTrần, Văn Biên,|cTS.
7001 |aPhạm, Hồng Nhật
7001 |aBùi, Thị Hường,|cThS.
7001 |aHoàng, Thị Kim Khuyên,|cThS.
7001 |aLê, Thương Huyền,|cThS.,|eChủ biên
7001 |aNguyễn, Thị Hường,|cThS.
7001 |aVũ, Thư,|cPGS. TS.,|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cTHC|j(10): DSVTHC 002870-9
852|aDHL|bMượn sinh viên|cTHC|j(30): MSVTHC 009414-43
890|a40|b41
925|aG
926|a0
927|aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVTHC 009443 Mượn sinh viên 34(V)54 BIN 2016 Sách tham khảo 40
2 MSVTHC 009442 Mượn sinh viên 34(V)54 BIN 2016 Sách tham khảo 39
3 MSVTHC 009441 Mượn sinh viên 34(V)54 BIN 2016 Sách tham khảo 38
4 MSVTHC 009440 Mượn sinh viên 34(V)54 BIN 2016 Sách tham khảo 37
5 MSVTHC 009439 Mượn sinh viên 34(V)54 BIN 2016 Sách tham khảo 36
6 MSVTHC 009438 Mượn sinh viên 34(V)54 BIN 2016 Sách tham khảo 35
7 MSVTHC 009437 Mượn sinh viên 34(V)54 BIN 2016 Sách tham khảo 34
8 MSVTHC 009436 Mượn sinh viên 34(V)54 BIN 2016 Sách tham khảo 33
9 MSVTHC 009435 Mượn sinh viên 34(V)54 BIN 2016 Sách tham khảo 32
10 MSVTHC 009434 Mượn sinh viên 34(V)54 BIN 2016 Sách tham khảo 31
  1  2  3  4 of 4 
Không có liên kết tài liệu số nào