Sách tham khảo
34(V)54 BIN 2016
Bình luận khoa học Luật Tố tụng hành chính năm 2015 /
Kí hiệu phân loại 34(V)54
Nhan đề Bình luận khoa học Luật Tố tụng hành chính năm 2015 / Chủ biên: Vũ Thư, Lê Thương Huyền ; Trần Văn Biên, ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hồng Đức, 2016
Mô tả vật lý 399 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Bình luận khoa học Luật Tố tụng hành chính năm 2015 gồm những quy định chung và quy định cụ thể về: thẩm quyền của Tòa án; cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng; chứng minh và chứng cứ; khởi kiện, thụ lý vụ án; khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành chính… và các điều khoản thi hành của Luật Tố tụng hành chính.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Bình luận khoa học
Từ khóa tự do Tố tụng hành chính
Từ khóa tự do Luật Tố tụng hành chính 2015
Tác giả(bs) CN Vũ, Hoàng Dương
Tác giả(bs) CN Lê, Quang Thưởng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thanh Tùng,
Tác giả(bs) CN Trần, Văn Biên,
Tác giả(bs) CN Phạm, Hồng Nhật
Tác giả(bs) CN Bùi, Thị Hường,
Tác giả(bs) CN Hoàng, Thị Kim Khuyên,
Tác giả(bs) CN Lê, Thương Huyền,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hường,
Tác giả(bs) CN Vũ, Thư,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênTHC(10): DSVTHC 002870-9
Địa chỉ DHLMượn sinh viênTHC(30): MSVTHC 009414-43
000 00000nfm#a2200000ua#4500
00147152
0022
004F102C8A4-C532-4C48-819E-559227AD328F
005201712211012
008171221s2016 vm vie
0091 0
020 |a9786048681197
039|a20171221101206|bluongvt|c20171220113828|dluongvt|y20171213104920|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)54|bBIN 2016
24500|aBình luận khoa học Luật Tố tụng hành chính năm 2015 /|cChủ biên: Vũ Thư, Lê Thương Huyền ; Trần Văn Biên, ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bHồng Đức, |c2016
300 |a399 tr. ; |c28 cm.
520 |aBình luận khoa học Luật Tố tụng hành chính năm 2015 gồm những quy định chung và quy định cụ thể về: thẩm quyền của Tòa án; cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng; chứng minh và chứng cứ; khởi kiện, thụ lý vụ án; khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành chính… và các điều khoản thi hành của Luật Tố tụng hành chính.
653 |aViệt Nam
653 |aBình luận khoa học
653 |aTố tụng hành chính
653 |aLuật Tố tụng hành chính 2015
7001 |aVũ, Hoàng Dương
7001 |aLê, Quang Thưởng
7001 |aNguyễn, Thanh Tùng,|cThS.
7001 |aTrần, Văn Biên,|cTS.
7001 |aPhạm, Hồng Nhật
7001 |aBùi, Thị Hường,|cThS.
7001 |aHoàng, Thị Kim Khuyên,|cThS.
7001 |aLê, Thương Huyền,|cThS.,|eChủ biên
7001 |aNguyễn, Thị Hường,|cThS.
7001 |aVũ, Thư,|cPGS. TS.,|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cTHC|j(10): DSVTHC 002870-9
852|aDHL|bMượn sinh viên|cTHC|j(30): MSVTHC 009414-43
890|a40
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVTHC 002873 Đọc sinh viên 34(V)54 BIN 2016 Sách tham khảo 4
2 DSVTHC 002874 Đọc sinh viên 34(V)54 BIN 2016 Sách tham khảo 5
3 DSVTHC 002876 Đọc sinh viên 34(V)54 BIN 2016 Sách tham khảo 7
4 DSVTHC 002875 Đọc sinh viên 34(V)54 BIN 2016 Sách tham khảo 6
5 DSVTHC 002871 Đọc sinh viên 34(V)54 BIN 2016 Sách tham khảo 2
6 MSVTHC 009415 Mượn sinh viên 34(V)54 BIN 2016 Sách tham khảo 12
7 MSVTHC 009416 Mượn sinh viên 34(V)54 BIN 2016 Sách tham khảo 13
8 MSVTHC 009418 Mượn sinh viên 34(V)54 BIN 2016 Sách tham khảo 15
9 MSVTHC 009417 Mượn sinh viên 34(V)54 BIN 2016 Sách tham khảo 14
10 DSVTHC 002879 Đọc sinh viên 34(V)54 BIN 2016 Sách tham khảo 10
  1  2  3  4 of 4 
Không có liên kết tài liệu số nào