Sách tham khảo
1T6.5 LIC 2016
Lịch sử tư tưởng triết học pháp quyền Đức từ thế kỷ XVIII đến thế kỷ XX :
Kí hiệu phân loại 1T6.5
Nhan đề Lịch sử tư tưởng triết học pháp quyền Đức từ thế kỷ XVIII đến thế kỷ XX : sách chuyên khảo / Ngô Thị Mỹ Dung chủ biên ; Trần Hoàng Hảo, ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2016
Mô tả vật lý 368 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Khái quát về triết học pháp quyền. Phân tích hệ thống tư tưởng triết học pháp quyền Đức từ thế kỷ XVIII đến thế kỷ XX; đưa ra nhận định về những giá trị và hạn chế của các tư tưởng pháp quyền Đức trong từng giai đoạn lịch sử.
Từ khóa tự do Đức
Từ khóa tự do Triết học
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Thế kỷ 20
Từ khóa tự do Tư tưởng triết học
Từ khóa tự do Pháp quyền
Từ khóa tự do Thế kỷ 19
Từ khóa tự do Thế kỷ 18
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hương Giang,
Tác giả(bs) CN Lê, Đình Lục,
Tác giả(bs) CN Ngô, Thị Mỹ Dung,
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Hồng Hoa,
Tác giả(bs) CN Trần, Hoàng Hảo,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênTKM(5): DSVTKM 001379-83
000 00000nam#a2200000ua#4500
00147787
0022
004E817061C-3230-47AE-A57F-EA0EFE873406
005201802081509
008180206s2016 vm vie
0091 0
020 |a9786045728246|c110000
039|a20180208150928|bhiennt|c20180207093336|dluongvt|y20180206140112|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a1T6.5|bLIC 2016
24500|aLịch sử tư tưởng triết học pháp quyền Đức từ thế kỷ XVIII đến thế kỷ XX : |bsách chuyên khảo / |cNgô Thị Mỹ Dung chủ biên ; Trần Hoàng Hảo, ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia Sự thật, |c2016
300 |a368 tr. ; |c21 cm.
520 |aKhái quát về triết học pháp quyền. Phân tích hệ thống tư tưởng triết học pháp quyền Đức từ thế kỷ XVIII đến thế kỷ XX; đưa ra nhận định về những giá trị và hạn chế của các tư tưởng pháp quyền Đức trong từng giai đoạn lịch sử.
653 |aĐức
653 |aTriết học
653 |aLịch sử
653 |aThế kỷ 20
653 |aTư tưởng triết học
653 |aPháp quyền
653 |aThế kỷ 19
653 |aThế kỷ 18
7001 |aNguyễn, Thị Hương Giang,|cTS.
7001 |aLê, Đình Lục,|cTS.
7001 |aNgô, Thị Mỹ Dung,|cTS.,|eChủ biên
7001 |aPhạm, Thị Hồng Hoa,|cTS.
7001 |aTrần, Hoàng Hảo,|cTs.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cTKM|j(5): DSVTKM 001379-83
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2017/chinhtriquocgiasuthat/lichsututuongtriethocphapquyenductuthekyxviiidenthekyxxthumbimage.jpg
890|a5
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVTKM 001383 Đọc sinh viên 1T6.5 LIC 2016 Sách tham khảo 5
2 DSVTKM 001382 Đọc sinh viên 1T6.5 LIC 2016 Sách tham khảo 4
3 DSVTKM 001381 Đọc sinh viên 1T6.5 LIC 2016 Sách tham khảo 3
4 DSVTKM 001380 Đọc sinh viên 1T6.5 LIC 2016 Sách tham khảo 2
5 DSVTKM 001379 Đọc sinh viên 1T6.5 LIC 2016 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào