Sách tham khảo
34(V)120.5 QUA 2017
Quản trị tốt - Lý luận và thực tiễn :
Kí hiệu phân loại 34(V)120.5
Nhan đề Quản trị tốt - Lý luận và thực tiễn : sách tham khảo / Chủ biên: Vũ Công Giao, ... [et al.] ; Đỗ Minh Khôi, ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017
Mô tả vật lý 340 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Tập hợp các bài tham luận trong hội thảo trình bày những vấn đề lý luận, thực tiễn về quản trị tốt trên thế giới và ở Việt Nam; từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất phương hướng, giải pháp thúc đẩy các nguyên tắc của quản trị tốt phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của nước ta trong thời gian tới.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Quản trị
Từ khóa tự do Quản lý nhà nước
Từ khóa tự do Quản trị tốt
Từ khóa tự do Luật Hành chính
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Minh Tuấn,
Tác giả(bs) CN Đào, Trí Úc,
Tác giả(bs) CN Vũ, Công Giao,
Tác giả(bs) CN Phạm, Hồng Thái,
Tác giả(bs) CN Đặng, Minh Tuấn,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đăng Dung,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đức Lam
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Anh Đức,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Minh Hà,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hoàng Anh,
Tác giả(bs) CN Hoàng, Thị Kim Quế,
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Duyên Thảo
Tác giả(bs) CN Vũ, Văn Huân
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Quân,
Tác giả(bs) CN Đặng, Viết Đạt,
Tác giả(bs) CN Đỗ, Phú Hải,
Tác giả(bs) CN Trương, Hồ Hải,
Tác giả(bs) CN Đỗ, Minh Khôi,
Tác giả(bs) CN Ngô, Minh Hương,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLHC(5): DSVLHC 006763-7
000 00000nam#a2200000ua#4500
00147810
0022
00490D2DBF8-4B19-4844-BA74-8A1492EF2DF5
005201802081514
008180207s2017 vm vie
0091 0
020 |a9786045731482|c100000
039|a20180208151401|bhiennt|c20180207164923|dhuent|y20180207092836|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)120.5|bQUA 2017
24500|aQuản trị tốt - Lý luận và thực tiễn : |bsách tham khảo / |cChủ biên: Vũ Công Giao, ... [et al.] ; Đỗ Minh Khôi, ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia Sự thật, |c2017
300 |a340 tr. ; |c24 cm.
520|aTập hợp các bài tham luận trong hội thảo trình bày những vấn đề lý luận, thực tiễn về quản trị tốt trên thế giới và ở Việt Nam; từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất phương hướng, giải pháp thúc đẩy các nguyên tắc của quản trị tốt phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của nước ta trong thời gian tới.
653 |aViệt Nam
653 |aQuản trị
653 |aQuản lý nhà nước
653 |aQuản trị tốt
653|aLuật Hành chính
7001 |aNguyễn, Minh Tuấn,|cTS.,|eChủ biên
7001 |aĐào, Trí Úc,|cGS. TSKH.
7001 |aVũ, Công Giao,|cPGS. TS.,|eChủ biên
7001 |aPhạm, Hồng Thái,|cGS. TS.
7001 |aĐặng, Minh Tuấn,|cPGS. TS.,|eChủ biên
7001 |aNguyễn, Đăng Dung,|cGS. TS.
7001 |aNguyễn, Đức Lam
7001 |aNguyễn, Anh Đức,|cThS.
7001 |aNguyễn, Thị Minh Hà,|cTS.
7001 |aNguyễn, Hoàng Anh,|cPGS. TS.,|eChủ biên
7001 |aHoàng, Thị Kim Quế,|cGS. TS.
7001 |aPhạm, Thị Duyên Thảo
7001 |aVũ, Văn Huân
7001 |aNguyễn, Văn Quân,|cTS.
7001 |aĐặng, Viết Đạt,|cThS.
7001 |aĐỗ, Phú Hải,|cPGS. TS.
7001 |aTrương, Hồ Hải,|cPGS. TS.
7001 |aĐỗ, Minh Khôi,|cTS.
7001 |aNgô, Minh Hương,|cTS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLHC|j(5): DSVLHC 006763-7
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2017/chinhtriquocgiasuthat/quantritotlyluanvathuctienthumbimage.jpg
890|a5
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLHC 006767 Đọc sinh viên 34(V)120.5 QUA 2017 Sách tham khảo 5
2 DSVLHC 006766 Đọc sinh viên 34(V)120.5 QUA 2017 Sách tham khảo 4
3 DSVLHC 006765 Đọc sinh viên 34(V)120.5 QUA 2017 Sách tham khảo 3
4 DSVLHC 006764 Đọc sinh viên 34(V)120.5 QUA 2017 Sách tham khảo 2
5 DSVLHC 006763 Đọc sinh viên 34(V)120.5 QUA 2017 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào