Sách tham khảo
34(V)120.33 HOA 2017
Hoàn thiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở nước ta hiện nay :
Kí hiệu phân loại 34(V)120.33
Nhan đề Hoàn thiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở nước ta hiện nay : sách chuyên khảo / Chủ biên: Phạm Hồng Thái, ... [et al.] ; Chu Hồng Thanh, ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017
Mô tả vật lý 212 tr. ; 19 cm.
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Luật
Tóm tắt Tập hợp các bài viết giới thiệu các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Phân tích thực trạng hoạt động khiếu nại, tố cáo và áp dụng pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Đề xuất những kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở nước ta hiện nay.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Khiếu nại
Từ khóa tự do Tố cáo
Từ khóa tự do Luật Hành chính
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Minh Tuấn,
Tác giả(bs) CN Vũ, Công Giao,
Tác giả(bs) CN Phạm, Hồng Thái,
Tác giả(bs) CN Chu, Hồng Thanh,
Tác giả(bs) CN Đặng, Minh Tuấn,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đăng Dung,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Minh Hà,
Tác giả(bs) CN Trần, Nho Thìn,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Quốc Văn,
Tác giả(bs) CN Trần, Văn Duy
Tác giả(bs) CN Đặng, Viết Đạt,
Tác giả(bs) CN Trương, Hồ Hải,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLHC(5): DSVLHC 006768-72
000 00000nam#a2200000ua#4500
00147821
0022
004D5E3947F-6ADD-41BF-B9C4-13F172416F83
005201802091343
008180207s2017 vm vie
0091 0
020 |a9786045730867|c39000
039|a20180209134344|bhiennt|c20180208145324|dhiennt|y20180207101113|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)120.33|bHOA 2017
24500|aHoàn thiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở nước ta hiện nay :|bsách chuyên khảo /|cChủ biên: Phạm Hồng Thái, ... [et al.] ; Chu Hồng Thanh, ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia Sự thật, |c2017
300 |a212 tr. ; |c19 cm.
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Luật
520 |aTập hợp các bài viết giới thiệu các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Phân tích thực trạng hoạt động khiếu nại, tố cáo và áp dụng pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Đề xuất những kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở nước ta hiện nay.
653 |aViệt Nam
653 |aKhiếu nại
653 |aTố cáo
653|aLuật Hành chính
7001 |aNguyễn, Minh Tuấn,|cTS.,|eChủ biên
7001 |aVũ, Công Giao,|cPGS. TS.,|eChủ biên
7001 |aPhạm, Hồng Thái,|cGS. TS.,|eChủ biên
7001 |aChu, Hồng Thanh,|cPGS. TS.
7001 |aĐặng, Minh Tuấn,|cPGS. TS.,|eChủ biên
7001 |aNguyễn, Đăng Dung,|cGS. TS.
7001 |aNguyễn, Thị Minh Hà,|cTS.
7001 |aTrần, Nho Thìn,|cTS.
7001 |aNguyễn, Quốc Văn,|cTS.
7001 |aTrần, Văn Duy
7001 |aĐặng, Viết Đạt,|cThS.
7001 |aTrương, Hồ Hải,|cPGS. TS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLHC|j(5): DSVLHC 006768-72
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2017/chinhtriquocgiasuthat/hoanthienphapluatvekhieunaitocaoonuoctahiennaythumbimage.jpg
890|a5
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLHC 006772 Đọc sinh viên 34(V)120.33 HOA 2017 Sách tham khảo 5
2 DSVLHC 006771 Đọc sinh viên 34(V)120.33 HOA 2017 Sách tham khảo 4
3 DSVLHC 006770 Đọc sinh viên 34(V)120.33 HOA 2017 Sách tham khảo 3
4 DSVLHC 006769 Đọc sinh viên 34(V)120.33 HOA 2017 Sách tham khảo 2
5 DSVLHC 006768 Đọc sinh viên 34(V)120.33 HOA 2017 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào