Sách tham khảo
327 HA - H 2017
Tham nhũng: Mưu mô và trừng phạt :
Kí hiệu phân loại 327
Tác giả CN Hà, Hồng Hà
Nhan đề Tham nhũng: Mưu mô và trừng phạt : sách tham khảo / Hà Hồng Hà
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017
Mô tả vật lý 176 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Tập hợp các bài viết về vấn đề phòng, chống tham nhũng ở một số quốc gia trên thế giới; mô tả những mưu mô, thủ đoạn tham nhũng của quan chức và công chức nhà nước, các ngân hàng, cơ quan thuế vụ. Giới thiệu kinh nghiệm về phòng, chống tham nhũng của một số nước như Xingapo, Đan Mạch, Na Uy, Hàn Quốc, Nhật Bản, ...
Từ khóa tự do Tham nhũng
Từ khóa tự do Chống tham nhũng
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênCT(5): DSVCT 001870-4
000 00000nam#a2200000ua#4500
00147825
0022
00437B42AA5-81AB-4C2A-82BE-EFE7E334C9EB
005201802081515
008180207s2017 vm vie
0091 0
020 |a9786045727393|c40000
039|a20180208151508|bhiennt|c20180207160849|dhuent|y20180207103520|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a327|bHA - H 2017
1001 |aHà, Hồng Hà
24510|aTham nhũng: Mưu mô và trừng phạt : |bsách tham khảo / |cHà Hồng Hà
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia Sự thật, |c2017
300 |a176 tr. ; |c21 cm.
520 |aTập hợp các bài viết về vấn đề phòng, chống tham nhũng ở một số quốc gia trên thế giới; mô tả những mưu mô, thủ đoạn tham nhũng của quan chức và công chức nhà nước, các ngân hàng, cơ quan thuế vụ. Giới thiệu kinh nghiệm về phòng, chống tham nhũng của một số nước như Xingapo, Đan Mạch, Na Uy, Hàn Quốc, Nhật Bản, ...
653 |aTham nhũng
653|aChống tham nhũng
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cCT|j(5): DSVCT 001870-4
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2017/chinhtriquocgiasuthat/thamnhungmuumovatrungphatthumbimage.jpg
890|a5|b1
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVCT 001874 Đọc sinh viên 327 HA - H 2017 Sách tham khảo 5
2 DSVCT 001873 Đọc sinh viên 327 HA - H 2017 Sách tham khảo 4
3 DSVCT 001872 Đọc sinh viên 327 HA - H 2017 Sách tham khảo 3
4 DSVCT 001871 Đọc sinh viên 327 HA - H 2017 Sách tham khảo 2
5 DSVCT 001870 Đọc sinh viên 327 HA - H 2017 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào