Sách tham khảo
32(V)(092) NG - V 2017
Tư tưởng chính trị của Hồ Quý Ly /
Kí hiệu phân loại 32(V)(092)
Tác giả CN Nguyễn, Hoài Văn
Nhan đề Tư tưởng chính trị của Hồ Quý Ly / Nguyễn Hoài Văn, Lê Thanh Quân
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017
Mô tả vật lý 180 tr. ; 19 cm.
Tóm tắt Trình bày cơ sở hình thành tư tưởng chính trị của Hồ Quý Ly. Phân tích nội dung, bài học lịch sử và ý nghĩa của tư tưởng đối với sự nghiệp đổi mới của đất nước hiện nay.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Tư tưởng chính trị
Từ khóa tự do Hồ Quý Ly
Tác giả(bs) CN Lê, Thanh Quân,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênCT(5): DSVCT 001875-9
Địa chỉ DHLMượn sinh viênCT(5): MSVCT 000494-8
000 00000nam#a2200000ua#4500
00147826
0022
004D75B0EAA-9231-4AFA-B481-1B3066BCB547
005201802081451
008180207s2017 vm vie
0091 0
020 |a9786045732687|c33000
039|a20180208145156|bhiennt|c20180207162230|dhuent|y20180207104107|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a32(V)(092)|bNG - V 2017
1001 |aNguyễn, Hoài Văn|cPGS. TS.
24510|aTư tưởng chính trị của Hồ Quý Ly / |cNguyễn Hoài Văn, Lê Thanh Quân
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia Sự thật, |c2017
300 |a180 tr. ; |c19 cm.
520 |aTrình bày cơ sở hình thành tư tưởng chính trị của Hồ Quý Ly. Phân tích nội dung, bài học lịch sử và ý nghĩa của tư tưởng đối với sự nghiệp đổi mới của đất nước hiện nay.
653 |aViệt Nam
653 |aTư tưởng chính trị
653 |aHồ Quý Ly
7001 |aLê, Thanh Quân,|cThS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cCT|j(5): DSVCT 001875-9
852|aDHL|bMượn sinh viên|cCT|j(5): MSVCT 000494-8
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2017/chinhtriquocgiasuthat/tutuongchinhtricuahoquylythumbimage.jpg
890|a10
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVCT 000498 Mượn sinh viên 32(V)(092) NG - V 2017 Sách tham khảo 10
2 MSVCT 000497 Mượn sinh viên 32(V)(092) NG - V 2017 Sách tham khảo 9
3 MSVCT 000496 Mượn sinh viên 32(V)(092) NG - V 2017 Sách tham khảo 8
4 MSVCT 000495 Mượn sinh viên 32(V)(092) NG - V 2017 Sách tham khảo 7
5 MSVCT 000494 Mượn sinh viên 32(V)(092) NG - V 2017 Sách tham khảo 6
6 DSVCT 001879 Đọc sinh viên 32(V)(092) NG - V 2017 Sách tham khảo 5
7 DSVCT 001878 Đọc sinh viên 32(V)(092) NG - V 2017 Sách tham khảo 4
8 DSVCT 001877 Đọc sinh viên 32(V)(092) NG - V 2017 Sách tham khảo 3
9 DSVCT 001876 Đọc sinh viên 32(V)(092) NG - V 2017 Sách tham khảo 2
10 DSVCT 001875 Đọc sinh viên 32(V)(092) NG - V 2017 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào