Sách tham khảo
34(V)252 BU - T 2016
Phân cấp quản lý bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay /
Kí hiệu phân loại 34(V)252
Tác giả CN Bùi, Quang Tuấn
Nhan đề Phân cấp quản lý bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay / Bùi Quang Tuấn, Hà Huy Ngọc, Phan Thị Phương Hoa
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2016
Mô tả vật lý 288 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế về phân cấp quản lý bảo vệ môi trường. Phân tích thực trạng và một số trường hợp điển hình trong phân cấp quản lý về bảo vệ môi trường ở Việt Nam; từ đó đề xuất giải pháp nhằm đổi mới phân cấp quản lý về bảo vệ môi trường.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Quản lý nhà nước
Từ khóa tự do Bảo vệ môi trường
Từ khóa tự do Phân cấp quản lý
Từ khóa tự do Luật Môi trường
Tác giả(bs) CN Hà, Huy Ngọc
Tác giả(bs) CN Phan, Thị Phương Hoa,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLMT(5): DSVLMT 006966-70
000 00000ncm#a2200000ua#4500
00147848
0022
004BCD797EA-B58E-41AE-B0ED-7B280DA44863
005201802081459
008180207s2016 vm vie
0091 0
020 |a9786045725818|c78000
039|a20180208145926|bhiennt|c20180207161228|dhuent|y20180207153541|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)252|bBU - T 2016
1001 |aBùi, Quang Tuấn|cPGS. TS.
24510|aPhân cấp quản lý bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay / |cBùi Quang Tuấn, Hà Huy Ngọc, Phan Thị Phương Hoa
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia Sự thật, |c2016
300 |a288 tr. ; |c21 cm.
520 |aTrình bày một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế về phân cấp quản lý bảo vệ môi trường. Phân tích thực trạng và một số trường hợp điển hình trong phân cấp quản lý về bảo vệ môi trường ở Việt Nam; từ đó đề xuất giải pháp nhằm đổi mới phân cấp quản lý về bảo vệ môi trường.
653 |aViệt Nam
653 |aQuản lý nhà nước
653 |aBảo vệ môi trường
653 |aPhân cấp quản lý
653|aLuật Môi trường
7001 |aHà, Huy Ngọc
7001 |aPhan, Thị Phương Hoa,|cTS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLMT|j(5): DSVLMT 006966-70
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2017/chinhtriquocgiasuthat/phancapquanlybaovemoitruongovietnamhiennaythumbimage.jpg
890|a5|b2
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLMT 006970 Đọc sinh viên 34(V)252 BU - T 2016 Sách tham khảo 5
2 DSVLMT 006969 Đọc sinh viên 34(V)252 BU - T 2016 Sách tham khảo 4
3 DSVLMT 006968 Đọc sinh viên 34(V)252 BU - T 2016 Sách tham khảo 3
4 DSVLMT 006967 Đọc sinh viên 34(V)252 BU - T 2016 Sách tham khảo 2
5 DSVLMT 006966 Đọc sinh viên 34(V)252 BU - T 2016 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào