Giáo trình
34(V)517(075) GIA 2017
Giáo trình Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và Luật Thi hành án hình sự /
Kí hiệu phân loại 34(V)517(075)
Tác giả TT Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và Luật Thi hành án hình sự / Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội ; Mai Đắc Biên chủ biên ; Đinh Hoàng Quang, ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017
Mô tả vật lý 376 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của Luật Thi hành tam giữ, tạm giam (khái niệm, nhiệm vụ, nguyên tắc quản lý thi hành tam giữ, tạm giam; chế độ quản lý giam giữ; chế độ của người bị giam giữ, bị tạm giam; kiểm sát thi hành tạm giữ, tạm giam,...) và Luật Thi hành án hình sự (khái niệm, nhiệm vụ, nguyên tắc thi hành án hình sự; thi hành án phạt tù; thi hành án tử hình; thi hành án treo, án phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, trục xuất,...).
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Tạm giam
Từ khóa tự do Tạm giữ
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Luật Tố tụng hình sự
Từ khóa tự do Luật Thi hành án hình sự
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thu Trang,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đức Hạnh,
Tác giả(bs) CN Bùi, Thị Hạnh,
Tác giả(bs) CN Đinh, Hoàng Quang,
Tác giả(bs) CN Mai, Đắc Biên,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(10): DSVGT 006616-25
000 00000nam#a2200000ua#4500
00147872
0021
0045B0AC4B6-542C-4C39-B0B8-3E4A7EE649F8
005201802081055
008180208s2017 vm vie
0091 0
020 |a9786045728895|c98000
039|a20180208105548|bluongvt|y20180208101845|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)517(075)|bGIA 2017
1102 |aTrường Đại học Kiểm sát Hà Nội
24510|aGiáo trình Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và Luật Thi hành án hình sự / |cTrường Đại học Kiểm sát Hà Nội ; Mai Đắc Biên chủ biên ; Đinh Hoàng Quang, ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia Sự thật, |c2017
300 |a376 tr. ; |c21 cm.
520|aTrình bày những nội dung cơ bản của Luật Thi hành tam giữ, tạm giam (khái niệm, nhiệm vụ, nguyên tắc quản lý thi hành tam giữ, tạm giam; chế độ quản lý giam giữ; chế độ của người bị giam giữ, bị tạm giam; kiểm sát thi hành tạm giữ, tạm giam,...) và Luật Thi hành án hình sự (khái niệm, nhiệm vụ, nguyên tắc thi hành án hình sự; thi hành án phạt tù; thi hành án tử hình; thi hành án treo, án phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, trục xuất,...).
653 |aViệt Nam
653 |aTạm giam
653 |aTạm giữ
653 |aGiáo trình
653 |aLuật Tố tụng hình sự
653 |aLuật Thi hành án hình sự
7001 |aNguyễn, Thị Thu Trang,|cThS.
7001 |aNguyễn, Đức Hạnh,|cTS.
7001 |aBùi, Thị Hạnh,|cThS.
7001 |aĐinh, Hoàng Quang,|cThS.
7001 |aMai, Đắc Biên,|cTS.,|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(10): DSVGT 006616-25
890|a10
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVGT 006625 Đọc sinh viên 34(V)517(075) GIA 2017 Giáo trình 10
2 DSVGT 006624 Đọc sinh viên 34(V)517(075) GIA 2017 Giáo trình 9
3 DSVGT 006623 Đọc sinh viên 34(V)517(075) GIA 2017 Giáo trình 8
4 DSVGT 006622 Đọc sinh viên 34(V)517(075) GIA 2017 Giáo trình 7
5 DSVGT 006621 Đọc sinh viên 34(V)517(075) GIA 2017 Giáo trình 6
6 DSVGT 006620 Đọc sinh viên 34(V)517(075) GIA 2017 Giáo trình 5
7 DSVGT 006619 Đọc sinh viên 34(V)517(075) GIA 2017 Giáo trình 4
8 DSVGT 006618 Đọc sinh viên 34(V)517(075) GIA 2017 Giáo trình 3
9 DSVGT 006617 Đọc sinh viên 34(V)517(075) GIA 2017 Giáo trình 2
10 DSVGT 006616 Đọc sinh viên 34(V)517(075) GIA 2017 Giáo trình 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào