Luận văn, Luận án
34(V-H)515 NG - Đ 2017
Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Kiểm sát khi kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự trên địa bàn thành phố Hà Nội :
BBK 34(V-H)515
Tác giả CN Nguyễn, Tiến Đại
Nhan đề Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Kiểm sát khi kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự trên địa bàn thành phố Hà Nội :luận văn thạc sĩ luật học /Nguyễn Tiến Đại ; PGS. TS. Hoàng Thị Minh Sơn hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 90 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Nghiên cứu một số vấn đề lý luận và các quy định của pháp luật tố tụng hình sự hiện hành về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Kiểm sát khi kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự. Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội; từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Kiểm sát khi kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự.
Từ khóa tự do Vụ án hình sự
Từ khóa tự do Luật Tố tụng hình sự
Từ khóa tự do Hà Nội
Từ khóa tự do Xét xử sơ thẩm
Từ khóa tự do Viện Kiểm sát nhân dân
Từ khóa tự do Kiểm sát
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 008485-6
000 00000nam#a2200000ua#4500
00148051
0023
00465C03086-640F-4652-AD1F-6CA73D5B5EE4
005201807051419
008180305s2017 vm vie
0091 0
039|a20180705141908|blylth|c20180309092550|dluongvt|y20180305141135|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V-H)515|bNG - Đ 2017
1001 |aNguyễn, Tiến Đại
24510|aNhiệm vụ, quyền hạn của Viện Kiểm sát khi kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự trên địa bàn thành phố Hà Nội :|bluận văn thạc sĩ luật học /|cNguyễn Tiến Đại ; PGS. TS. Hoàng Thị Minh Sơn hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2017
300 |a90 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ luật học. Luật Hình sự và Tố tụng hình sự : 60 38 01 04. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2017
520 |aNghiên cứu một số vấn đề lý luận và các quy định của pháp luật tố tụng hình sự hiện hành về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Kiểm sát khi kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự. Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội; từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Kiểm sát khi kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự.
653 |aVụ án hình sự
653 |aLuật Tố tụng hình sự
653 |aHà Nội
653 |aXét xử sơ thẩm
653 |aViện Kiểm sát nhân dân
653 |aKiểm sát
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 008485-6
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2017/luathinhsuvatotunghinhsu/nguyentiendai/anguyentiendaithumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 008486 Đọc sinh viên 34(V-H)515 NG - Đ 2017 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 008485 Đọc sinh viên 34(V-H)515 NG - Đ 2017 Luận án, luận văn 1
  1 of 1