Luận văn, Luận án
34(V-H)515 DƯ - H 2017
Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Kiểm sát khi thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự trên địa bàn thành phố Hà Nội :
BBK 34(V-H)515
Tác giả CN Dương, Phi Hùng
Nhan đề Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Kiểm sát khi thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự trên địa bàn thành phố Hà Nội :luận văn thạc sĩ luật học /Dương Phi Hùng ; PGS. TS. Hoàng Thị Minh Sơn hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 90 tr. ;28 cm.
Tóm tắt Nghiên cứu những vấn đề lý luận và các quy định của pháp luật tố tụng hình sự hiện hành về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Kiểm sát khi thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự. Phân tích thực tiễn thực hiện pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Kiểm sát khi thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm 2012 – 2016; từ đó, đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này .
Từ khóa tự do Vụ án hình sự
Từ khóa tự do Luật Tố tụng hình sự
Từ khóa tự do Xét xử sơ thẩm
Từ khóa tự do Viện Kiểm sát nhân dân
Từ khóa tự do Quyền công tố
Từ khóa tự do Hà Nội
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 008483-4
000 00000nam#a2200000ua#4500
00148054
0023
00483BFF9A5-EDC1-46E2-9DF5-9CDF677CBA48
005201807050810
008180305s2017 vm vie
0091 0
039|a20180705081103|blylth|c20180309093247|dluongvt|y20180305145821|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V-H)515|bDƯ - H 2017
1001 |aDương, Phi Hùng
24510|aNhiệm vụ, quyền hạn của Viện Kiểm sát khi thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự trên địa bàn thành phố Hà Nội :|bluận văn thạc sĩ luật học /|cDương Phi Hùng ; PGS. TS. Hoàng Thị Minh Sơn hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2017
300 |a90 tr. ;|c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ luật học. Luật Hình sự và Tố tụng hình sự : 60 38 01 04. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2017
520 |aNghiên cứu những vấn đề lý luận và các quy định của pháp luật tố tụng hình sự hiện hành về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Kiểm sát khi thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự. Phân tích thực tiễn thực hiện pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Kiểm sát khi thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm 2012 – 2016; từ đó, đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này .
653 |aVụ án hình sự
653 |aLuật Tố tụng hình sự
653 |aXét xử sơ thẩm
653 |aViện Kiểm sát nhân dân
653 |aQuyền công tố
653|aHà Nội
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 008483-4
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2017/luathinhsuvatotunghinhsu/duongphihung/aduongphihungthumbimage.jpg
890|a2|c2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 008484 Đọc sinh viên 34(V-H)515 DƯ - H 2017 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 008483 Đọc sinh viên 34(V-H)515 DƯ - H 2017 Luận án, luận văn 1
  1 of 1