Luận văn, Luận án
34(V125)526 BU - M 2017
Khởi kiện, thụ lý vụ án dân sự có yếu tố nước ngoài và thực tiễn thực hiện tại các Tòa án trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh :
BBK 34(V125)526
Tác giả CN Bùi, Thị Thanh Mai
Nhan đề Khởi kiện, thụ lý vụ án dân sự có yếu tố nước ngoài và thực tiễn thực hiện tại các Tòa án trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh :luận văn thạc sĩ luật học /Bùi Thị Thanh Mai ; TS. Bùi Thị Huyền hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 75 tr. : minh họa ; 28 cm.
Tóm tắt Nghiên cứu một số vấn đề lý luận và các quy định của pháp luật tố tụng dân sự về khởi kiện, thụ lý vụ án dân sự có yếu tố nước ngoài. Phân tích thực tiễn thực hiện việc khởi kiện, thụ lý vụ án dân sự có yếu tố nước ngoài tại các Tòa án trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; từ đó, đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa tự do Luật Tố tụng dân sự
Từ khóa tự do Khởi kiện
Từ khóa tự do Tòa án nhân dân
Từ khóa tự do Vụ án dân sự
Từ khóa tự do Thụ lý vụ án
Từ khóa tự do Quảng Ninh
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 008481-2
000 00000nam#a2200000ua#4500
00148055
0023
00481A08FFF-B742-4CDE-9693-078CA2BA2A3A
005201806290957
008180305s2017 vm vie
0091 0
039|a20180629095738|bhientt|c20180309093618|dluongvt|y20180305154548|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V125)526|bBU - M 2017
1001 |aBùi, Thị Thanh Mai
24510|aKhởi kiện, thụ lý vụ án dân sự có yếu tố nước ngoài và thực tiễn thực hiện tại các Tòa án trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh :|bluận văn thạc sĩ luật học /|cBùi Thị Thanh Mai ; TS. Bùi Thị Huyền hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2017
300 |a75 tr. : |bminh họa ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ luật học. Luật Dân sự và Tố tụng dân sự : 60 38 01 03. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2017
520 |aNghiên cứu một số vấn đề lý luận và các quy định của pháp luật tố tụng dân sự về khởi kiện, thụ lý vụ án dân sự có yếu tố nước ngoài. Phân tích thực tiễn thực hiện việc khởi kiện, thụ lý vụ án dân sự có yếu tố nước ngoài tại các Tòa án trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; từ đó, đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
653 |aLuật Tố tụng dân sự
653 |aKhởi kiện
653 |aTòa án nhân dân
653 |aVụ án dân sự
653 |aThụ lý vụ án
653 |aQuảng Ninh
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 008481-2
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2017/luatdansuvatotungdansu/buithithanhmai/abuithithanhmaithumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 008482 Đọc sinh viên 34(V125)526 BU - M 2017 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 008481 Đọc sinh viên 34(V125)526 BU - M 2017 Luận án, luận văn 1
  1 of 1