Luận văn, Luận án
34(V131)514 NG - NG 2017
Thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra các vụ án về tội trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Nam Định :
BBK 34(V131)514
Tác giả CN Nguyễn, Thị Nguyên
Nhan đề Thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra các vụ án về tội trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Nam Định :luận văn thạc sĩ luật học /Nguyễn Thị Nguyên ; PGS. TS. Nguyễn Văn Huyên hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 82 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Nghiên cứu một số vấn đề lý luận và các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003, năm 2015 về thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra các vụ trộm cắp tài sản. Phân tích thực tiễn thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Nam Định; từ đó đưa ra yêu cầu và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động này trên địa bàn tỉnh.
Từ khóa tự do Luật Tố tụng hình sự
Từ khóa tự do Quyền công tố
Từ khóa tự do Tội trộm cắp tài sản
Từ khóa tự do Nam Định
Từ khóa tự do Điều tra vụ án hình sự
Từ khóa tự do Vụ án hình sự
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 008479-80
000 00000nam#a2200000ua#4500
00148056
0023
0042A3F8911-A183-4C97-AB31-16B5ADD9149B
005201807091039
008180305s2017 vm vie
0091 0
039|a20180709103932|btuoint|c20180706112255|dtuoint|y20180305160620|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V131)514|bNG - NG 2017
1001 |aNguyễn, Thị Nguyên
24510|aThực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra các vụ án về tội trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Nam Định :|bluận văn thạc sĩ luật học /|cNguyễn Thị Nguyên ; PGS. TS. Nguyễn Văn Huyên hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2017
300 |a82 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ luật học. Luật Hình sự và Tố tụng hình sự : 60 38 01 04. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2017
520 |aNghiên cứu một số vấn đề lý luận và các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003, năm 2015 về thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra các vụ trộm cắp tài sản. Phân tích thực tiễn thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Nam Định; từ đó đưa ra yêu cầu và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động này trên địa bàn tỉnh.
653 |aLuật Tố tụng hình sự
653 |aQuyền công tố
653 |aTội trộm cắp tài sản
653 |aNam Định
653 |aĐiều tra vụ án hình sự
653|aVụ án hình sự
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 008479-80
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2017/luathinhsuvatotunghinhsu/nguyenthinguyen/anguyenthinguyenthumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 008480 Đọc sinh viên 34(V131)514.2 NG - NG 2017 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 008479 Đọc sinh viên 34(V131)514.2 NG - NG 2017 Luận án, luận văn 1
  1 of 1