Luận văn, Luận án
34(V122)527 NG - T 2017
Hòa giải vụ án dân sự theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và thực tiễn thực hiện tại Tòa án nhân dân huyện Gia Bình, Bắc Ninh :
BBK 34(V122)527
Tác giả CN Nguyễn, Văn Tuyến
Nhan đề Hòa giải vụ án dân sự theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và thực tiễn thực hiện tại Tòa án nhân dân huyện Gia Bình, Bắc Ninh : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Văn Tuyến ; TS. Nguyễn Công Bình hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 75 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Nghiên cứu một số vấn đề lý luận và các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 về hòa giải vụ án dân sự. Phân tích thực tiễn hòa giải vụ án dân sự tại Tòa án nhân dân huyện Gia Bình, Bắc Ninh; từ đó, đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa tự do Luật Tố tụng dân sự
Từ khóa tự do Tòa án nhân dân
Từ khóa tự do Vụ án dân sự
Từ khóa tự do Bắc Ninh
Từ khóa tự do Hòa giải
Từ khóa tự do Bộ luật Tố tụng dân sự 2015
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 008477-8
000 00000nam#a2200000ua#4500
00148057
0023
004CB9A4803-7D7D-4289-BD9A-36A7AAC2D292
005201806290917
008180305s2017 vm vie
0091 0
039|a20180629091800|bhientt|c20180309094445|dluongvt|y20180305164355|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V122)527|bNG - T 2017
1001 |aNguyễn, Văn Tuyến
24510|aHòa giải vụ án dân sự theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và thực tiễn thực hiện tại Tòa án nhân dân huyện Gia Bình, Bắc Ninh : |bluận văn thạc sĩ luật học / |cNguyễn Văn Tuyến ; TS. Nguyễn Công Bình hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2017
300 |a75 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ luật học. Luật Dân sự và Tố tụng dân sự : 60 38 01 03. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2017
520 |aNghiên cứu một số vấn đề lý luận và các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 về hòa giải vụ án dân sự. Phân tích thực tiễn hòa giải vụ án dân sự tại Tòa án nhân dân huyện Gia Bình, Bắc Ninh; từ đó, đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về vấn đề này.
653 |aLuật Tố tụng dân sự
653 |aTòa án nhân dân
653 |aVụ án dân sự
653 |aBắc Ninh
653 |aHòa giải
653 |aBộ luật Tố tụng dân sự 2015
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 008477-8
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2017/luatdansuvatotungdansu/nguyenvantuyen/anguyenvantuyenthumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 008478 Đọc sinh viên 34(V122)527 NG - T 2017 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 008477 Đọc sinh viên 34(V122)527 NG - T 2017 Luận án, luận văn 1
  1 of 1