Luận văn, Luận án
34(V)513.1 NG - H 2017
Biện pháp ngăn chặn bảo lĩnh trong tố tụng hình sự Việt Nam :
BBK 34(V)513.1
Tác giả CN Nguyễn, Thị Hiền
Nhan đề Biện pháp ngăn chặn bảo lĩnh trong tố tụng hình sự Việt Nam :luận văn thạc sĩ luật học /Nguyễn Thị Hiền ; PGS. TS. Nguyễn Văn Huyên hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 86 tr. : minh họa ; 28 cm.
Tóm tắt Nghiên cứu một số vấn đề chung và các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003, năm 2015 về biện pháp ngăn chặn bảo lĩnh. Phân tích thực tiễn áp dụng biện pháp ngăn chặn bảo lĩnh trong tố tụng hình sự Việt Nam; từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật Tố tụng hình sự
Từ khóa tự do Biện pháp ngăn chặn
Từ khóa tự do Bảo lĩnh
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 008469-70
Tệp tin điện tử http://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2016.rar
000 00000nam#a2200000ua#4500
00148062
0023
004D8F894CC-6073-4214-9AB9-315D6A7A4786
005201807091345
008180306s2017 vm vie
0091 0
039|a20180709134513|bngocht|c20180309094928|dluongvt|y20180306090258|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)513.1|bNG - H 2017
1001 |aNguyễn, Thị Hiền
24510|aBiện pháp ngăn chặn bảo lĩnh trong tố tụng hình sự Việt Nam :|bluận văn thạc sĩ luật học /|cNguyễn Thị Hiền ; PGS. TS. Nguyễn Văn Huyên hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2017
300 |a86 tr. : |bminh họa ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ luật học. Luật Hình sự và Tố tụng hình sự : 60 38 01 04. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2017
520 |aNghiên cứu một số vấn đề chung và các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003, năm 2015 về biện pháp ngăn chặn bảo lĩnh. Phân tích thực tiễn áp dụng biện pháp ngăn chặn bảo lĩnh trong tố tụng hình sự Việt Nam; từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về vấn đề này.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Tố tụng hình sự
653 |aBiện pháp ngăn chặn
653 |aBảo lĩnh
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 008469-70
856|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2016.rar
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2017/luathinhsuvatotunghinhsu/nguyenthihien/anguyenthihienthumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 008470 Đọc sinh viên 34(V)513.1 NG - H 2017 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 008469 Đọc sinh viên 34(V)513.1 NG - H 2017 Luận án, luận văn 1
  1 of 1