Luận văn, Luận án
34(V)513.23 TR - L 2017
Kiểm sát việc khởi tố vụ án hình sự theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam :
BBK 34(V)513.23
Tác giả CN Trần, Thị Ngọc Lê
Nhan đề Kiểm sát việc khởi tố vụ án hình sự theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam :luận văn thạc sĩ luật học /Trần Thị Ngọc Lê ; PGS. TS. Đỗ Thị Phượng hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 89 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Nghiên cứu những vấn đề lý luận và các quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về kiểm sát việc khởi tố vụ án hình sự. Phân tích thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về kiểm sát việc khởi tố vụ án hình sự; từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Vụ án hình sự
Từ khóa tự do Luật Tố tụng hình sự
Từ khóa tự do Khởi tố
Từ khóa tự do Kiểm sát
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 008467-8
000 00000nam#a2200000ua#4500
00148066
0023
004D38DE569-D01C-46A1-93A8-D1CCA53C4FF0
005201807021449
008180306s2017 vm vie
0091 0
039|a20180702144558|btultn|c20180309095134|dluongvt|y20180306093457|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410|avie
044 |avm
084 |a34(V)513.23|bTR - L 2017
1001 |aTrần, Thị Ngọc Lê
24510|aKiểm sát việc khởi tố vụ án hình sự theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam :|bluận văn thạc sĩ luật học /|cTrần Thị Ngọc Lê ; PGS. TS. Đỗ Thị Phượng hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2017
300 |a89 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ luật học. Luật Hình sự và Tố tụng hình sự : 60 38 01 04. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2017
520 |aNghiên cứu những vấn đề lý luận và các quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về kiểm sát việc khởi tố vụ án hình sự. Phân tích thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về kiểm sát việc khởi tố vụ án hình sự; từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về vấn đề này.
653 |aViệt Nam
653 |aVụ án hình sự
653 |aLuật Tố tụng hình sự
653 |aKhởi tố
653 |aKiểm sát
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 008467-8
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2017/luathinhsuvatotunghinhsu/tranthingocle/atranthingoclethumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 008468 Đọc sinh viên 34(V)513.23 TR - L 2017 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 008467 Đọc sinh viên 34(V)513.23 TR - L 2017 Luận án, luận văn 1
  1 of 1