Luận văn, Luận án
34(VT1)515 PH - TR 2017
Quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và thực tiễn áp dụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng :
BBK 34(VT1)515
Tác giả CN Phạm, Thu Trang
Nhan đề Quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và thực tiễn áp dụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng :luận văn thạc sĩ luật học /Phạm Thu Trang ; PGS. TS. Đỗ Thị Phượng hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 83 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Nghiên cứu những vấn đề lý luận và các quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự. Phân tích thực tiễn kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự trên địa bàn thành phố Hải Phòng; từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả công tác này.
Từ khóa tự do Vụ án hình sự
Từ khóa tự do Luật Tố tụng hình sự
Từ khóa tự do Xét xử sơ thẩm
Từ khóa tự do Kiểm sát
Từ khóa tự do Hải Phòng
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 008465-6
000 00000nam#a2200000ua#4500
00148068
0023
004EB47629D-9603-4E27-AA57-24EEB5FD6FB2
005201807051355
008180306s2017 vm vie
0091 0
039|a20180705135526|blylth|c20180309095319|dluongvt|y20180306094816|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(VT1)515|bPH - TR 2017
1001 |aPhạm, Thu Trang
24510|aQuy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và thực tiễn áp dụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng :|bluận văn thạc sĩ luật học /|cPhạm Thu Trang ; PGS. TS. Đỗ Thị Phượng hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2017
300 |a83 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ luật học. Luật Hình sự và Tố tụng hình sự : 60 38 01 04. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2017
520 |aNghiên cứu những vấn đề lý luận và các quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự. Phân tích thực tiễn kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự trên địa bàn thành phố Hải Phòng; từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả công tác này.
653 |aVụ án hình sự
653 |aLuật Tố tụng hình sự
653 |aXét xử sơ thẩm
653 |aKiểm sát
653 |aHải Phòng
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 008465-6
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2017/luathinhsuvatotunghinhsu/phamthutrang/aphamthutrangthumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 008466 Đọc sinh viên 34(VT1)515 PH - TR 2017 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 008465 Đọc sinh viên 34(VT1)515 PH - TR 2017 Luận án, luận văn 1
  1 of 1