Luận văn, Luận án
34(V)515 NG - D 2017
Tranh tụng tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự :
BBK 34(V)515
Tác giả CN Nguyễn, Thị Thùy Dương
Nhan đề Tranh tụng tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự :luận văn thạc sĩ luật học /Nguyễn Thị Thùy Dương ; TS. Vũ Gia Lâm hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 83 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Nghiên cứu những vấn đề lý luận và các quy định của pháp luật hiện hành về tranh tụng tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự. Phân tích thực trạng tranh tụng tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động này trong thực tiễn.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Vụ án hình sự
Từ khóa tự do Luật Tố tụng hình sự
Từ khóa tự do Phiên tòa sơ thẩm
Từ khóa tự do Tranh tụng
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 008461-2
000 00000nam#a2200000ua#4500
00148075
0023
00443629F98-E805-4B0B-9323-BE269ED3DFC4
005201803091001
008180306s2017 vm vie
0091 0
039|a20180309100114|bluongvt|c20180307091658|dhiennt|y20180306111556|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)515|bNG - D 2017
1001 |aNguyễn, Thị Thùy Dương
24510|aTranh tụng tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự :|bluận văn thạc sĩ luật học /|cNguyễn Thị Thùy Dương ; TS. Vũ Gia Lâm hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2017
300 |a83 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ luật học. Luật Hình sự và Tố tụng hình sự : 60 38 01 04. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2017
520 |aNghiên cứu những vấn đề lý luận và các quy định của pháp luật hiện hành về tranh tụng tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự. Phân tích thực trạng tranh tụng tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động này trong thực tiễn.
653 |aViệt Nam
653 |aVụ án hình sự
653 |aLuật Tố tụng hình sự
653 |aPhiên tòa sơ thẩm
653 |aTranh tụng
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 008461-2
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 008462 Đọc sinh viên 34(V)515 NG - D 2017 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 008461 Đọc sinh viên 34(V)515 NG - D 2017 Luận án, luận văn 1
  1 of 1