Giáo trình
34(V)123(075) TÂP 2017
Tập bài giảng Pháp luật về công chứng, luật sư /
Kí hiệu phân loại 34(V)123(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
Nhan đề Tập bài giảng Pháp luật về công chứng, luật sư / Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh ; Biên soạn: Nguyễn Thanh Minh, Đinh Thị Cẩm Hà
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hồng Đức, 2017
Mô tả vật lý 161 tr. ;21 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Pháp luật về công chứng, luật sư, bao gồm: tổ chức và hoạt động công chứng; tổ chức và hoạt động của luật sư.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Công chứng
Từ khóa tự do Luật sư
Từ khóa tự do Tập bài giảng
Tác giả(bs) CN Đinh, Thị Cẩm Hà,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thanh Minh,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(10): DSVGT 006659-68
000 00000nam#a2200000ua#4500
00148613
0021
004781D54E4-D638-4149-9D18-5FB4B3D8FF7C
005201804231427
008180402s2017 vm vie
0091 0
020 |a9786048905927|c47000
039|a20180423142743|bhiennt|c20180418160225|dhientt|y20180402081118|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)123(075)|bTÂP 2017
1101 |aTrường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
24510|aTập bài giảng Pháp luật về công chứng, luật sư /|cTrường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh ; Biên soạn: Nguyễn Thanh Minh, Đinh Thị Cẩm Hà
260 |aHà Nội : |bHồng Đức, |c2017
300 |a161 tr. ;|c21 cm.
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Pháp luật về công chứng, luật sư, bao gồm: tổ chức và hoạt động công chứng; tổ chức và hoạt động của luật sư.
653 |aViệt Nam
653 |aCông chứng
653 |aLuật sư
653 |aTập bài giảng
7001 |aĐinh, Thị Cẩm Hà,|cThS.,|eBiên soạn
7001 |aNguyễn, Thanh Minh,|cThS.,|eBiên soạn
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(10): DSVGT 006659-68
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2017/tapbaigiangphapluatvecongchungvaluatsu/tapbaigiangphapluatvecongchungvaluatsuthumbimage.jpg
890|a10
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVGT 006668 Đọc sinh viên 34(V)123(075) TÂP 2017 Giáo trình 10
2 DSVGT 006667 Đọc sinh viên 34(V)123(075) TÂP 2017 Giáo trình 9
3 DSVGT 006666 Đọc sinh viên 34(V)123(075) TÂP 2017 Giáo trình 8
4 DSVGT 006665 Đọc sinh viên 34(V)123(075) TÂP 2017 Giáo trình 7
5 DSVGT 006664 Đọc sinh viên 34(V)123(075) TÂP 2017 Giáo trình 6
6 DSVGT 006663 Đọc sinh viên 34(V)123(075) TÂP 2017 Giáo trình 5
7 DSVGT 006662 Đọc sinh viên 34(V)123(075) TÂP 2017 Giáo trình 4
8 DSVGT 006661 Đọc sinh viên 34(V)123(075) TÂP 2017 Giáo trình 3
9 DSVGT 006660 Đọc sinh viên 34(V)123(075) TÂP 2017 Giáo trình 2
10 DSVGT 006659 Đọc sinh viên 34(V)123(075) TÂP 2017 Giáo trình 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào