Giáo trình
34(V)20(075) GIA 2017
Giáo trình Pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ /
Kí hiệu phân loại 34(V)20(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
Nhan đề Giáo trình Pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ / Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh ; Phan Huy Hồng chủ biên ; Biên soạn: Nguyễn Thị Thanh Huyền, ... [et al.]
Lần xuất bản Tái bản lần 1, có sửa đổi, bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hồng Đức, 2017
Mô tả vật lý 505 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ, bao gồm: hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, trung gian thương mại, xúc tiến thương mại, chế tài và khiếu nại thương mại.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Mua bán hàng hóa
Từ khóa tự do Xúc tiến thương mại
Từ khóa tự do Trung gian thương mại
Từ khóa tự do Cung ứng dịch vụ
Tác giả(bs) CN Bùi, Xuân Hải,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thanh Huyền,
Tác giả(bs) CN Phan, Huy Hồng,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thanh Lê,
Tác giả(bs) CN Hà, Thị Thanh Bình,
Địa chỉ DHLMượn sinh viênGT(10): MSVGT 107756-65
000 00000nam#a2200000ua#4500
00148616
0021
004856BF1A4-61BC-4999-BD42-F466BD9F31B5
005201804190934
008180402s2017 vm vie
0091 0
020 |a9786049512063|c92000
039|a20180419093415|bhientt|c20180405080738|dluongvt|y20180402085802|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410|avie
044 |avm
084 |a34(V)20(075)|bGIA 2017
1101 |aTrường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
24510|aGiáo trình Pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ /|cTrường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh ; Phan Huy Hồng chủ biên ; Biên soạn: Nguyễn Thị Thanh Huyền, ... [et al.]
250 |aTái bản lần 1, có sửa đổi, bổ sung
260 |aHà Nội : |bHồng Đức, |c2017
300 |a505 tr. ; |c21 cm.
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ, bao gồm: hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, trung gian thương mại, xúc tiến thương mại, chế tài và khiếu nại thương mại.
653 |aViệt Nam
653 |aGiáo trình
653 |aMua bán hàng hóa
653 |aXúc tiến thương mại
653 |aTrung gian thương mại
653 |aCung ứng dịch vụ
7001 |aBùi, Xuân Hải,|cPGS. TS.,|eBiên soạn
7001 |aNguyễn, Thị Thanh Huyền,|cThS.,|eBiên soạn
7001 |aPhan, Huy Hồng,|cPGS. TS.,|eChủ biên
7001 |aNguyễn, Thị Thanh Lê,|cThS.,|eBiên soạn
7001 |aHà, Thị Thanh Bình,|cTS.,|eBiên soạn
852|aDHL|bMượn sinh viên|cGT|j(10): MSVGT 107756-65
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2017/giaotrinhphapluatvethuongmaidichvuhanghoa/giaotrinhphapluatvethuongmaidichvuhanghoathumbimage.jpg
890|a10|b7
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVGT 107765 Mượn sinh viên 34(V)20(075) GIA 2017 Giáo trình 10
2 MSVGT 107764 Mượn sinh viên 34(V)20(075) GIA 2017 Giáo trình 9
3 MSVGT 107763 Mượn sinh viên 34(V)20(075) GIA 2017 Giáo trình 8
4 MSVGT 107762 Mượn sinh viên 34(V)20(075) GIA 2017 Giáo trình 7
5 MSVGT 107761 Mượn sinh viên 34(V)20(075) GIA 2017 Giáo trình 6
6 MSVGT 107760 Mượn sinh viên 34(V)20(075) GIA 2017 Giáo trình 5
7 MSVGT 107759 Mượn sinh viên 34(V)20(075) GIA 2017 Giáo trình 4
8 MSVGT 107758 Mượn sinh viên 34(V)20(075) GIA 2017 Giáo trình 3
9 MSVGT 107757 Mượn sinh viên 34(V)20(075) GIA 2017 Giáo trình 2
10 MSVGT 107756 Mượn sinh viên 34(V)20(075) GIA 2017 Giáo trình 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào