Giáo trình
34(V)21(075) GIA 2017
Giáo trình Luật Thuế /
Kí hiệu phân loại 34(V)21(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
Nhan đề Giáo trình Luật Thuế / Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh ; Nguyễn Thị Thủy chủ biên ; Biên soạn: Nguyễn Văn Vân, ... [et al.]
Lần xuất bản Tái bản có bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hồng Đức, 2017
Mô tả vật lý 561 tr. : minh họa ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Thuế, gồm: một số vấn đề lý luận chung về thuế và pháp luật thuế; pháp luật thuế thu vào hàng hóa, dịch vụ; thuế thu vào thu nhập; thuế thu vào việc sử dụng, khai thác một số tài sản nhà nước và hoạt động quản lý thuế.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Luật Thuế
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Vân,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thu Hiền,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thủy,
Tác giả(bs) CN Phan, Phương Nam,
Tác giả(bs) CN Phan, Thị Thành Dương,
Tác giả(bs) CN Trần, Minh Hiệp,
Địa chỉ DHLMượn sinh viênGT(10): MSVGT 107766-75
000 00000nam#a2200000ua#4500
00148618
0021
004C468486E-9169-492D-995D-E3350EE7711F
005201804231412
008180402s2017 vm vie
0091 0
020 |a9786049517846|c86000
039|a20180423141209|bluongvt|c20180423141041|dluongvt|y20180402091248|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)21(075)|bGIA 2017
1101 |aTrường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
24510|aGiáo trình Luật Thuế / |cTrường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh ; Nguyễn Thị Thủy chủ biên ; Biên soạn: Nguyễn Văn Vân, ... [et al.]
250 |aTái bản có bổ sung
260 |aHà Nội : |bHồng Đức, |c2017
300 |a561 tr. : |bminh họa ; |c21 cm.
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Thuế, gồm: một số vấn đề lý luận chung về thuế và pháp luật thuế; pháp luật thuế thu vào hàng hóa, dịch vụ; thuế thu vào thu nhập; thuế thu vào việc sử dụng, khai thác một số tài sản nhà nước và hoạt động quản lý thuế.
653 |aViệt Nam
653 |aGiáo trình
653 |aLuật Thuế
7001 |aNguyễn, Văn Vân,|cPGS. TS.,|eBiên soạn
7001 |aNguyễn, Thị Thu Hiền,|cThS.,|eBiên soạn
7001 |aNguyễn, Thị Thủy,|cTS.,|eChủ biên
7001 |aPhan, Phương Nam,|cThS.,|eBiên soạn
7001 |aPhan, Thị Thành Dương,|cTS.,|eBiên soạn
7001 |aTrần, Minh Hiệp,|cThS.,|eBiên soạn
852|aDHL|bMượn sinh viên|cGT|j(10): MSVGT 107766-75
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2017/giaotrinhluatthue/giaotrinhluatthuethumbimage.jpg
890|a10|b41
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVGT 107775 Mượn sinh viên 34(V)21(075) GIA 2017 Giáo trình 10 Hạn trả:12-08-2019
2 MSVGT 107774 Mượn sinh viên 34(V)21(075) GIA 2017 Giáo trình 9
3 MSVGT 107773 Mượn sinh viên 34(V)21(075) GIA 2017 Giáo trình 8
4 MSVGT 107772 Mượn sinh viên 34(V)21(075) GIA 2017 Giáo trình 7
5 MSVGT 107771 Mượn sinh viên 34(V)21(075) GIA 2017 Giáo trình 6
6 MSVGT 107770 Mượn sinh viên 34(V)21(075) GIA 2017 Giáo trình 5
7 MSVGT 107769 Mượn sinh viên 34(V)21(075) GIA 2017 Giáo trình 4
8 MSVGT 107768 Mượn sinh viên 34(V)21(075) GIA 2017 Giáo trình 3
9 MSVGT 107767 Mượn sinh viên 34(V)21(075) GIA 2017 Giáo trình 2
10 MSVGT 107766 Mượn sinh viên 34(V)21(075) GIA 2017 Giáo trình 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào