Giáo trình
34(V)31(075) GIA 2002
Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam.
Kí hiệu phân loại 34(V)31(075)
Tác giả TT Viện Đại học Mở Hà Nội. Khoa Luật
Nhan đề Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam. Tập 1 / Viện Đại học Mở Hà Nội. Khoa Luật ; Đinh Văn Thanh chủ biên ; Phạm Văn Tuyết, Trần Văn Thắng
Lần xuất bản In lần thứ 1
Thông tin xuất bản Hà Nội :Công an Nhân dân,2002
Mô tả vật lý 451 tr. ; 23 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Dân sự, gồm: khái niệm chung; chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự; đại diện, thời hạn, thời hiệu; tài sản, quyền sở hữu; giao dịch dân sự và hợp đồng dân sự.
Từ khóa tự do Luật Dân sự
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Giáo trình
Tác giả(bs) CN Đinh, Văn Thanh,
Tác giả(bs) CN Phạm, Văn Tuyết,
Tác giả(bs) CN Trần, Văn Thắng,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(1): DSVGT 006647
000 00000nam#a2200000ua#4500
00148619
0021
004FDFFC7C0-6C65-4774-948E-FA101BEF5DD8
005201804231359
008180402s2002 vm vie
0091 0
020 |c38000
039|a20180423135913|bhiennt|c20180423135333|dhiennt|y20180402092600|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)31(075)|bGIA 2002
1101 |aViện Đại học Mở Hà Nội. Khoa Luật
24510|aGiáo trình Luật Dân sự Việt Nam. |nTập 1 / |cViện Đại học Mở Hà Nội. Khoa Luật ; Đinh Văn Thanh chủ biên ; Phạm Văn Tuyết, Trần Văn Thắng
250 |aIn lần thứ 1
260 |aHà Nội :|bCông an Nhân dân,|c2002
300 |a451 tr. ; |c23 cm.
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Dân sự, gồm: khái niệm chung; chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự; đại diện, thời hạn, thời hiệu; tài sản, quyền sở hữu; giao dịch dân sự và hợp đồng dân sự.
653 |aLuật Dân sự
653 |aViệt Nam
653 |aGiáo trình
7001 |aĐinh, Văn Thanh,|cTS.,|eChủ biên
7001 |aPhạm, Văn Tuyết,|cThS.
7001 |aTrần, Văn Thắng,|cTS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(1): DSVGT 006647
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2018/tailieutangbieu/giaotrinhluatdansutap1thumbimage.jpg
890|a1
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVGT 006647 Đọc sinh viên 34(V)31(075) GIA 2002 Giáo trình 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào