Giáo trình
34(V)31(075) GIA 2002
Giáo trình Luật Dân sự.
Kí hiệu phân loại 34(V)31(075)
Tác giả TT Viện Đại học Mở Hà Nội. Khoa Luật
Nhan đề Giáo trình Luật Dân sự. Tập 2 / Viện Đại học Mở Hà Nội. Khoa Luật ; Đinh Văn Thanh, Phạm Văn Tuyết
Lần xuất bản In lần thứ 1
Thông tin xuất bản Hà Nội :Công an Nhân dân,2002
Mô tả vật lý 499 tr. ; 23 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Dân sự, gồm: nghĩa vụ dân sự, trách nhiệm dân sự; các hợp đồng dân sự thông dụng; thừa kế; những quy định về chuyển quyền sử dụng đất; quyền sở hữu trí tuệ và quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.
Từ khóa tự do Luật Dân sự
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Giáo trình
Tác giả(bs) CN Đinh, Văn Thanh,
Tác giả(bs) CN Phạm, Văn Tuyết,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(1): DSVGT 006648
000 00000nam#a2200000ua#4500
00148621
0021
0041E123E87-11CE-4411-9372-B50E450903F6
005201804231347
008180402s2002 vm vie
0091 0
020 |c43000
039|a20180423134728|bhiennt|c20180419092930|dhientt|y20180402093623|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)31(075)|bGIA 2002
1101 |aViện Đại học Mở Hà Nội. Khoa Luật
24510|aGiáo trình Luật Dân sự. |nTập 2 / |cViện Đại học Mở Hà Nội. Khoa Luật ; Đinh Văn Thanh, Phạm Văn Tuyết
250 |aIn lần thứ 1
260 |aHà Nội :|bCông an Nhân dân,|c2002
300 |a499 tr. ; |c23 cm.
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Dân sự, gồm: nghĩa vụ dân sự, trách nhiệm dân sự; các hợp đồng dân sự thông dụng; thừa kế; những quy định về chuyển quyền sử dụng đất; quyền sở hữu trí tuệ và quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.
653 |aLuật Dân sự
653 |aViệt Nam
653 |aGiáo trình
7001 |aĐinh, Văn Thanh,|cTS.
7001 |aPhạm, Văn Tuyết,|cThS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(1): DSVGT 006648
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2018/tailieutangbieu/giaotrinhluatdansutap2thumbimage.jpg
890|a1|b1
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVGT 006648 Đọc sinh viên 34(V)31(075) GIA 2002 Giáo trình 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào