Sách tham khảo
34.623 NG - Đ 1997
International Business contracts =
Kí hiệu phân loại 34.623
Tác giả CN Nguyễn, Trọng Đàn
Nhan đề International Business contracts = Hợp đồng thương mại quốc tế / Nguyễn Trọng Đàn
Lần xuất bản In lần thứ 2
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thống kê, 1997
Mô tả vật lý 443 tr. : minh họa ; 24 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề chung về hợp đồng thương mại quốc tế, thanh toán quốc tế, giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng thương mại quốc tế, hợp đồng mẫu, hợp đồng mua bán, độc quyền thương mại... Giới thiệu một số ví dụ về các loại hợp đồng thương mại quốc tế bằng tiếng Anh và tiếng Việt.
Từ khóa tự do Tư pháp quốc tế
Từ khóa tự do Thương mại quốc tế
Từ khóa tự do Hợp đồng thương mại quốc tế
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLTP(2): DSVLTP 002219-20
000 00000nam#a2200000ua#4500
00148624
0022
0044E43FF1A-A703-4B48-99D8-B6648334A16D
005201804190925
008180402s1997 vm vie
0091 0
039|a20180419092533|bhientt|c20180406140848|dhuent|y20180402094603|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0411 |aeng|hvie
044 |avm
084 |a34.623|bNG - Đ 1997
1001 |aNguyễn, Trọng Đàn
24510|aInternational Business contracts =|bHợp đồng thương mại quốc tế /|cNguyễn Trọng Đàn
250 |aIn lần thứ 2
260 |aHà Nội : |bThống kê, |c1997
300 |a443 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
520 |aTrình bày những vấn đề chung về hợp đồng thương mại quốc tế, thanh toán quốc tế, giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng thương mại quốc tế, hợp đồng mẫu, hợp đồng mua bán, độc quyền thương mại... Giới thiệu một số ví dụ về các loại hợp đồng thương mại quốc tế bằng tiếng Anh và tiếng Việt.
653 |aTư pháp quốc tế
653 |aThương mại quốc tế
653 |aHợp đồng thương mại quốc tế
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLTP|j(2): DSVLTP 002219-20
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2018/tailieutangbieu/internationalbusinesscontractsthumbimage.jpg
890|a2
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLTP 002220 Đọc sinh viên 34.623 NG - Đ 1997 Sách tham khảo 2
2 DSVLTP 002219 Đọc sinh viên 34.623 NG - Đ 1997 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào