Sách tham khảo
34(V)41 GIƠ 2017
Giới thiệu những nội dung mới của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (so sánh với Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009) /
Kí hiệu phân loại 34(V)41
Nhan đề Giới thiệu những nội dung mới của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (so sánh với Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009) / Lê Tiến Châu chủ biên ; Nguyễn Văn Hoàn, ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư pháp, 2017
Mô tả vật lý 626 tr. : minh họa ; 28 cm.
Tóm tắt Nêu sự cần thiết, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và những điểm mới cơ bản của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017). So sánh, đối chiếu Bộ luật Hình sự năm 2015 với Bộ luật Hình sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009).
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật Hình sự
Từ khóa tự do Bộ luật Hình sự 1999
Từ khóa tự do Bộ luật Hình sự 2015
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Hoàn
Tác giả(bs) CN Trần, Văn Dũng,
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Vân Anh,
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Hòa,
Tác giả(bs) CN Lê, Tiến Châu,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLHS(11): DSVLHS 001857, DSVLHS 002170-9
Địa chỉ DHLMượn sinh viênLHS(20): MSVLHS 011704-23
000 00000nam#a2200000ua#4500
00148865
0022
00471B28054-8385-472B-8C01-C2601F8ABA33
005201804181559
008180406s2017 vm vie
0091 0
020 |a9786048111311|c290000
039|a20180418155949|bhientt|c20180410113351|dhuent|y20180406161512|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)41|bGIƠ 2017
24500|aGiới thiệu những nội dung mới của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (so sánh với Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009) /|cLê Tiến Châu chủ biên ; Nguyễn Văn Hoàn, ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bTư pháp, |c2017
300 |a626 tr. : |bminh họa ; |c28 cm.
520 |aNêu sự cần thiết, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và những điểm mới cơ bản của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017). So sánh, đối chiếu Bộ luật Hình sự năm 2015 với Bộ luật Hình sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009).
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Hình sự
653 |aBộ luật Hình sự 1999
653 |aBộ luật Hình sự 2015
7001 |aNguyễn, Văn Hoàn
7001 |aTrần, Văn Dũng,|cTS.
7001 |aLê, Thị Vân Anh,|cThS.
7001 |aLê, Thị Hòa,|cThS.
7001 |aLê, Tiến Châu,|cTS.,|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLHS|j(11): DSVLHS 001857, DSVLHS 002170-9
852|aDHL|bMượn sinh viên|cLHS|j(20): MSVLHS 011704-23
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2018/tuphap/gioithieunhungnoidungmoicuaboluathinhsunam2015thumbimage.jpg
890|a31|b5
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLHS 001857 Đọc sinh viên 34(V)41 GIƠ 2017 Sách tham khảo 31
2 MSVLHS 011723 Mượn sinh viên 34(V)41 GIƠ 2017 Sách tham khảo 30
3 MSVLHS 011722 Mượn sinh viên 34(V)41 GIƠ 2017 Sách tham khảo 29
4 MSVLHS 011721 Mượn sinh viên 34(V)41 GIƠ 2017 Sách tham khảo 28
5 MSVLHS 011720 Mượn sinh viên 34(V)41 GIƠ 2017 Sách tham khảo 27
6 MSVLHS 011719 Mượn sinh viên 34(V)41 GIƠ 2017 Sách tham khảo 26
7 MSVLHS 011718 Mượn sinh viên 34(V)41 GIƠ 2017 Sách tham khảo 25
8 MSVLHS 011717 Mượn sinh viên 34(V)41 GIƠ 2017 Sách tham khảo 24
9 MSVLHS 011716 Mượn sinh viên 34(V)41 GIƠ 2017 Sách tham khảo 23
10 MSVLHS 011715 Mượn sinh viên 34(V)41 GIƠ 2017 Sách tham khảo 22
  1  2  3  4 of 4 
Không có liên kết tài liệu số nào