Sách tham khảo
34(V)121.5 NG - Đ 2017
Tìm hiểu thủ tục hành chính trong lĩnh vực tôn giáo ở Việt Nam hiện nay /
Kí hiệu phân loại 34(V)121.5
Tác giả CN Nguyễn, Tất Đạt,
Nhan đề Tìm hiểu thủ tục hành chính trong lĩnh vực tôn giáo ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Tất Đạt
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tôn giáo, 2017
Mô tả vật lý 282 tr. : minh họa ; 21cm.
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề lý luận về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tôn giáo ở Việt Nam. Nghiên cứu các quy định về thủ tục hành chính của Nhà nước khi giải quyết hoạt động liên quan đến tôn giáo, các chủ thể khi tham gia quan hệ thủ tục hành chính trong lĩnh vực tôn giáo; từ đó đưa ra phương hướng và một số giải pháp cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực này.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật Hành chính
Từ khóa tự do Tôn giáo
Từ khóa tự do Thủ tục hành chính
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLHC(11): DSVLHC 006778-87, DSVLHC 006938
000 00000nam#a2200000ua#4500
00149014
0022
0042CBCE56D-D386-497A-928B-001F6F64C5A9
005201804181559
008180413s2017 vm vie
0091 0
020 |a9786046151456|c55000
039|a20180418155904|bhientt|c20180413162704|dluongvt|y20180413110734|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)121.5|bNG - Đ 2017
1001 |aNguyễn, Tất Đạt,|cTS.
24510|aTìm hiểu thủ tục hành chính trong lĩnh vực tôn giáo ở Việt Nam hiện nay / |cNguyễn Tất Đạt
260 |aHà Nội : |bTôn giáo, |c2017
300 |a282 tr. : |bminh họa ; |c21cm.
520 |aTrình bày một số vấn đề lý luận về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tôn giáo ở Việt Nam. Nghiên cứu các quy định về thủ tục hành chính của Nhà nước khi giải quyết hoạt động liên quan đến tôn giáo, các chủ thể khi tham gia quan hệ thủ tục hành chính trong lĩnh vực tôn giáo; từ đó đưa ra phương hướng và một số giải pháp cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực này.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Hành chính
653 |aTôn giáo
653 |aThủ tục hành chính
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLHC|j(11): DSVLHC 006778-87, DSVLHC 006938
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2018/nxbtongiao/tìmhieuthutuchanhchinhtronglinhvuctongiaothumbimage.jpg
890|a11
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLHC 006938 Đọc sinh viên 34(V)121.5 NG - Đ 2017 Sách tham khảo 11
2 DSVLHC 006787 Đọc sinh viên 34(V)121.5 NG - Đ 2017 Sách tham khảo 10
3 DSVLHC 006786 Đọc sinh viên 34(V)121.5 NG - Đ 2017 Sách tham khảo 9
4 DSVLHC 006785 Đọc sinh viên 34(V)121.5 NG - Đ 2017 Sách tham khảo 8
5 DSVLHC 006784 Đọc sinh viên 34(V)121.5 NG - Đ 2017 Sách tham khảo 7
6 DSVLHC 006783 Đọc sinh viên 34(V)121.5 NG - Đ 2017 Sách tham khảo 6
7 DSVLHC 006782 Đọc sinh viên 34(V)121.5 NG - Đ 2017 Sách tham khảo 5
8 DSVLHC 006781 Đọc sinh viên 34(V)121.5 NG - Đ 2017 Sách tham khảo 4
9 DSVLHC 006780 Đọc sinh viên 34(V)121.5 NG - Đ 2017 Sách tham khảo 3
10 DSVLHC 006779 Đọc sinh viên 34(V)121.5 NG - Đ 2017 Sách tham khảo 2
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào