Sách tham khảo
34(V)121.5 TIM 2016
Tìm hiểu quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở Việt Nam :
Kí hiệu phân loại 34(V)121.5
Nhan đề Tìm hiểu quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở Việt Nam : sách chuyên khảo / Nguyễn Tất Đạt chủ biên
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 99 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày khái luận về tôn giáo và các tôn giáo đang hoạt động ở Việt Nam hiện nay. Nêu quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về tôn giáo; nội dung và phương thức quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo ở nước ta hiện nay.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật Hành chính
Từ khóa tự do Quản lý nhà nước
Từ khóa tự do Tôn giáo
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Tất Đạt,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLHC(11): DSVLHC 006788-97, DSVLHC 006939
000 00000nam#a2200000ua#4500
00149019
0022
0040762C31D-9EFB-45E8-877D-83D3757246A5
005201804181558
008180413s2016 vm vie
0091 0
020 |a9786045517383|c45000
039|a20180418155819|bhientt|c20180416085924|dhuent|y20180413113209|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)121.5|bTIM 2016
24500|aTìm hiểu quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở Việt Nam : |bsách chuyên khảo /|cNguyễn Tất Đạt chủ biên
260 |aHà Nội : |bNxb. Hà Nội, |c2016
300 |a99 tr. ; |c21 cm.
520 |aTrình bày khái luận về tôn giáo và các tôn giáo đang hoạt động ở Việt Nam hiện nay. Nêu quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về tôn giáo; nội dung và phương thức quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo ở nước ta hiện nay.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Hành chính
653 |aQuản lý nhà nước
653 |aTôn giáo
7001|aNguyễn, Tất Đạt,|cTS.,|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLHC|j(11): DSVLHC 006788-97, DSVLHC 006939
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2018/nxbhanoi/tìmhieuquanlynhanuocdoivoihoatdongtongiaoovietnamthumbimage.jpg
890|a11
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLHC 006939 Đọc sinh viên 34(V)121.5 TIM 2016 Sách tham khảo 11
2 DSVLHC 006797 Đọc sinh viên 34(V)121.5 TIM 2016 Sách tham khảo 10
3 DSVLHC 006796 Đọc sinh viên 34(V)121.5 TIM 2016 Sách tham khảo 9
4 DSVLHC 006795 Đọc sinh viên 34(V)121.5 TIM 2016 Sách tham khảo 8
5 DSVLHC 006794 Đọc sinh viên 34(V)121.5 TIM 2016 Sách tham khảo 7
6 DSVLHC 006793 Đọc sinh viên 34(V)121.5 TIM 2016 Sách tham khảo 6
7 DSVLHC 006792 Đọc sinh viên 34(V)121.5 TIM 2016 Sách tham khảo 5
8 DSVLHC 006791 Đọc sinh viên 34(V)121.5 TIM 2016 Sách tham khảo 4
9 DSVLHC 006790 Đọc sinh viên 34(V)121.5 TIM 2016 Sách tham khảo 3
10 DSVLHC 006789 Đọc sinh viên 34(V)121.5 TIM 2016 Sách tham khảo 2
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào