Bài trích
34.01
Con người trong mối quan hệ giữa luân lý, giáo lý và pháp lý /
BBK 34.01
Tác giả CN Nguyễn, Ngọc Đào,
Nhan đề Con người trong mối quan hệ giữa luân lý, giáo lý và pháp lý / Nguyễn Ngọc Đào
Từ khóa tự do Con người
Từ khóa tự do Giáo lí
Từ khóa tự do Luân lí
Từ khóa tự do Pháp lí
Nguồn trích Trường Đại học Luật Hà Nội,Số 1/2001, tr. 3 - 7.
000 00000cam a2200000 a 4500
0016185
0026
0047482
008131030s vm| ae a 000 0 vie d
0091 0
039|a201311291109|bmaipt|c201311291109|dmaipt|y200208270420|zlamdv
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34.01
1001 |aNguyễn, Ngọc Đào,|cTS
24510|aCon người trong mối quan hệ giữa luân lý, giáo lý và pháp lý /|cNguyễn Ngọc Đào
653 |aCon người
653 |aGiáo lí
653 |aLuân lí
653 |aPháp lí
7730 |aLuật học.|dTrường Đại học Luật Hà Nội,|gSố 1/2001, tr. 3 - 7.
890|a0|b0|c1|d0
930 |aĐàm Viết Lâm

Không tìm thấy biểu ghi nào