Bài trích
34.01
Con người trong mối quan hệ giữa luân lý, giáo lý và pháp lý /
BBK 34.01
Tác giả CN Nguyễn, Ngọc Đào,
Nhan đề Con người trong mối quan hệ giữa luân lý, giáo lý và pháp lý / Nguyễn Ngọc Đào
Từ khóa tự do Con người
Từ khóa tự do Giáo lí
Từ khóa tự do Luân lí
Từ khóa tự do Pháp lí
Nguồn trích - Số 1/2001, tr. 3 - 7. Năm: Trường Đại học Luật Hà Nội,
000 00000cam a2200000 a 4500
0016185
0026
0047482
008131030s vm| ae a 000 0 vie d
0091 0
039|a201311291109|bmaipt|c201311291109|dmaipt|y200208270420|zlamdv
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34.01
1001 |aNguyễn, Ngọc Đào,|cTS
24510|aCon người trong mối quan hệ giữa luân lý, giáo lý và pháp lý /|cNguyễn Ngọc Đào
653 |aCon người
653 |aGiáo lí
653 |aLuân lí
653 |aPháp lí
7730 |aLuật học.|dTrường Đại học Luật Hà Nội,|gSố 1/2001, tr. 3 - 7.
890|a0|b0|c1|d0
930 |aĐàm Viết Lâm

Không tìm thấy biểu ghi nào