Sách tham khảo
428 PRA 2006
Practice papers for TOLES advanced.
DDC 428
Nhan đề Practice papers for TOLES advanced. Vol. 1
Thông tin xuất bản England :Global Legal English Ltd,2006
Mô tả vật lý 110 p. ;28 cm.
Phụ chú TOLES advanced - The world's leading legal English examination
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do Tiếng Anh pháp lý
Từ khóa tự do Sách luyện thi
Từ khóa tự do TOLES
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênA(1): DSVA 000347
000 00000nam#a2200000ua#4500
00167042
0022
0040E1C98F9-80B0-4A4B-BCCF-FC4EF8BBB1E3
005201810291029
008180706s2006 enk eng
0091 0
020 |a9780954071417|c2022000
039|a20181029102911|bhiennt|c20181029102731|dhiennt|y20180706154529|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |aeng
044 |aGB
082 |a428|bPRA 2006
24500|aPractice papers for TOLES advanced. |nVol. 1
260 |aEngland :|bGlobal Legal English Ltd,|c2006
300 |a110 p. ;|c28 cm.
500 |aTOLES advanced - The world's leading legal English examination
653 |aTiếng Anh
653 |aTiếng Anh pháp lý
653 |aSách luyện thi
653 |aTOLES
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cA|j(1): DSVA 000347
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2018/tailieutangbieu/practicepapersfortolesadvancedvol1thumbimage.jpg
890|a1|b1
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVA 000347 Đọc sinh viên 428 PRA Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào