Giáo trình
33(075) GIA 2017
Giáo trình Quản trị chuỗi cung ứng /
Kí hiệu phân loại 33(075)
Tác giả TT Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
Nhan đề Giáo trình Quản trị chuỗi cung ứng / Trường Đại học Kinh tế - Luật. Khoa Kinh tế đối ngoại ; Huỳnh Thị Thúy Giang chủ biên ; Chung Từ Bảo Như
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh :Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,2017
Mô tả vật lý 353 tr. : minh họa ; 24 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Quản trị chuỗi cung ứng, gồm: tổng quan về chuỗi cung ứng, các nhân tố trong chuỗi cung ứng, hoạt động logistics và giá trị khách hàng, quản trị vận tải hàng hóa, thiết kế mạng lưới, thu mua và chiến lược thu mua, chuỗi cung ứng bền vững và tương lai của chuỗi cung ứng,…
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Chuỗi cung ứng
Từ khóa tự do Quản trị chuỗi cung ứng
Từ khóa tự do Việt Nam
Tác giả(bs) CN Huỳnh, Thị Thúy Giang,
Tác giả(bs) CN Chung, Từ Bảo Như,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(10): DSVGT 006827-36
000 00000nam#a2200000ua#4500
00167120
0021
00422523C9B-570E-42D6-B5C7-57415A82DE28
005201807261035
008180712s2017 vm vie
0091 0
020 |a978607356706|c109000
039|a20180726103557|bluongvt|c20180726103524|dluongvt|y20180712092212|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a33(075)|bGIA 2017
1101 |aĐại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh|bTrường Đại học Kinh tế - Luật. Khoa Kinh tế đối ngoại
24510|aGiáo trình Quản trị chuỗi cung ứng /|cTrường Đại học Kinh tế - Luật. Khoa Kinh tế đối ngoại ; Huỳnh Thị Thúy Giang chủ biên ; Chung Từ Bảo Như
260 |aTP. Hồ Chí Minh :|bĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,|c2017
300 |a353 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Quản trị chuỗi cung ứng, gồm: tổng quan về chuỗi cung ứng, các nhân tố trong chuỗi cung ứng, hoạt động logistics và giá trị khách hàng, quản trị vận tải hàng hóa, thiết kế mạng lưới, thu mua và chiến lược thu mua, chuỗi cung ứng bền vững và tương lai của chuỗi cung ứng,…
653 |aKinh tế
653 |aGiáo trình
653 |aChuỗi cung ứng
653 |aQuản trị chuỗi cung ứng
653|aViệt Nam
7001 |aHuỳnh, Thị Thúy Giang,|cTS.,|eChủ biên
7001 |aChung, Từ Bảo Như,|cThS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(10): DSVGT 006827-36
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2018/nxbdaihocquocgiatp.hcm/giaotrinhquantrichuoicungungthumbimage.jpg
890|a10
925 |aG
926 |a0
927 |aGT
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVGT 006836 Đọc sinh viên 33(075) GIA 2017 Giáo trình 10
2 DSVGT 006835 Đọc sinh viên 33(075) GIA 2017 Giáo trình 9
3 DSVGT 006834 Đọc sinh viên 33(075) GIA 2017 Giáo trình 8
4 DSVGT 006833 Đọc sinh viên 33(075) GIA 2017 Giáo trình 7
5 DSVGT 006832 Đọc sinh viên 33(075) GIA 2017 Giáo trình 6
6 DSVGT 006831 Đọc sinh viên 33(075) GIA 2017 Giáo trình 5
7 DSVGT 006830 Đọc sinh viên 33(075) GIA 2017 Giáo trình 4
8 DSVGT 006829 Đọc sinh viên 33(075) GIA 2017 Giáo trình 3
9 DSVGT 006828 Đọc sinh viên 33(075) GIA 2017 Giáo trình 2
10 DSVGT 006827 Đọc sinh viên 33(075) GIA 2017 Giáo trình 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào