Sách tham khảo
339 HAN 2017
Hành vi khách hàng /
Kí hiệu phân loại 339
Nhan đề Hành vi khách hàng / Võ Thị Ngọc Thúy chủ biên ; Nguyễn Khánh Trung, Đặng Ngọc Bích, Quách Vĩnh Lộc
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2017
Mô tả vật lý 259 tr. : minh họa ; 24 cm.
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế - Luật
Tóm tắt Trình bày những kiến thức cơ bản về khách hàng và hành vi khách hàng; diễn biến tâm lý ở một người trước và trong quá trình dẫn đến quyết định hành vi tiêu dùng cuối cùng; các yếu tố văn hóa, xã hội tác động đến tâm lý, hành vi của khách hàng,...
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Hành vi khách hàng
Từ khóa tự do Khách hàng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Khánh Trung
Tác giả(bs) CN Võ, Thị Ngọc Thúy,
Tác giả(bs) CN Đặng, Ngọc Bích
Tác giả(bs) CN Quách, Vĩnh Lộc
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênKT(10): DSVKT 003249-58
000 00000nam#a2200000ua#4500
00167122
0022
00421C405EC-AA2E-46C5-B2F0-26F927DEBCED
005201807121618
008180712s2017 vm vie
0091 0
020 |a9786047356690|c83000
039|a20180712161854|bLUONGVT|c20180712133310|dhuent|y20180712095805|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a339|bHAN 2017
24500|aHành vi khách hàng /|cVõ Thị Ngọc Thúy chủ biên ; Nguyễn Khánh Trung, Đặng Ngọc Bích, Quách Vĩnh Lộc
260 |aTP. Hồ Chí Minh : |bĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, |c2017
300 |a259 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
500|aĐầu trang tên sách ghi: Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế - Luật
520 |aTrình bày những kiến thức cơ bản về khách hàng và hành vi khách hàng; diễn biến tâm lý ở một người trước và trong quá trình dẫn đến quyết định hành vi tiêu dùng cuối cùng; các yếu tố văn hóa, xã hội tác động đến tâm lý, hành vi của khách hàng,...
653 |aViệt Nam
653 |aKinh tế
653 |aHành vi khách hàng
653|aKhách hàng
7001 |aNguyễn, Khánh Trung
7001 |aVõ, Thị Ngọc Thúy,|eChủ biên
7001 |aĐặng, Ngọc Bích
7001 |aQuách, Vĩnh Lộc
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cKT|j(10): DSVKT 003249-58
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2018/nxbdaihocquocgiatp.hcm/hanhvikhachhangthumbimage.jpg
890|a10
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVKT 003258 Đọc sinh viên 339 HAN 2017 Sách tham khảo 10
2 DSVKT 003257 Đọc sinh viên 339 HAN 2017 Sách tham khảo 9
3 DSVKT 003256 Đọc sinh viên 339 HAN 2017 Sách tham khảo 8
4 DSVKT 003255 Đọc sinh viên 339 HAN 2017 Sách tham khảo 7
5 DSVKT 003254 Đọc sinh viên 339 HAN 2017 Sách tham khảo 6
6 DSVKT 003253 Đọc sinh viên 339 HAN 2017 Sách tham khảo 5
7 DSVKT 003252 Đọc sinh viên 339 HAN 2017 Sách tham khảo 4
8 DSVKT 003251 Đọc sinh viên 339 HAN 2017 Sách tham khảo 3
9 DSVKT 003250 Đọc sinh viên 339 HAN 2017 Sách tham khảo 2
10 DSVKT 003249 Đọc sinh viên 339 HAN 2017 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào